PGNiG zwiększy wydobycie w Norwegii

Koncern ma umowę na zakup udziałów w dwóch kolejnych złożach gazu na Morzu Północnym. Dzięki nim w przyszłym roku chce zwiększyć wydobycie w Norwegii do 0,9 mld m sześc.

Publikacja: 22.09.2020 11:32

PGNiG zwiększy wydobycie w Norwegii

Foto: Oil platform/Bloomberg

PGNiG Upstream Norway, spółka zależna od PGNiG zawarła umowę z firmą A/S Norske Shell, w wyniku której pozyska udziały w złożach produkcyjnych Kvitebjørn i Valemon znajdujących się na Morzu Północnym. W pierwszym z nich kupuje 6,45 proc. udziałów, a w drugim 3,225 proc. Dodatkowo nabędzie udziały w infrastrukturze służącej do transportu węglowodorów wydobywanych z tych złóż. Wartości umowy nie podano.

W obu złożach dominującym surowcem jest błękitne paliwo. PGNiG Upstream Norway szacuje, że dzięki właśnie podpisanym umowom oraz niedawno nabytym udziałom w złożu Gina Krog, w 2021 r. zwiększy średnią dzienną produkcję węglowodorów (łącznie ropy i gazu) o ok. 30 proc. w stosunku do pierwotnych prognoz. Tym samym wydobycie w całym przyszłym roku ma sięgnąć 0,9 mld m sześc. Pierwotnie szacowano, że będzie to 0,7 mld m sześc. Co więcej zgodnie z szacunkami spółki, w latach 2023-28, a więc już po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, oba kupowane złoża będą dostarczać firmie średnio ok. 0,2 mld m sześc. gazu rocznie.

""

Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG

energia.rp.pl

– To nasza kolejna transakcja na Norweskim Szelfie, która jest konsekwentną realizacją strategii grupy kapitałowej PGNiG. Służy dywersyfikacji dostaw gazu i poprawia bezpieczeństwo energetyczne Polski w oparciu o nasze własne zasoby – mówi cytowany w komunikacie prasowym Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. Dodaje, że podobnie jak w przypadku wcześniejszej tegorocznej transakcji, gdzie koncern zwiększył zaangażowanie w złożu Gina Krog, tak i ta akwizycja przełoży się na natychmiastowy i znaczący wzrost wydobycia, co będzie mieć pozytywny wpływ na wyniki grupy.

Do finalizacji umowy z A/S Norske Shell konieczne jest jeszcze uzyskanie odpowiednich zgód od norweskiej administracji naftowej i fiskalnej. W wyniku zawartych transakcji PGNiG Upstream Norway zwiększy portfel posiadanych koncesji do 32. Koncern informuje, że intensyfikacja akwizycji złóż mająca miejsce w ostatnich czterech latach pozwoliła firmie zwiększyć zasoby gazu i ropy z 80 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy) do ponad 200 mln boe obecnie.

PGNiG Upstream Norway wydobywa już ropę i gaz z siedmiu złóż. Są to: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul i Aerfugl. Z kolei prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na pięciu kolejnych złożach. Chodzi o: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Aerfugl Outer oraz Shrek.

""

Platforma wydobywcza na Morzu Północnym/Bloomberg

energia.rp.pl

PGNiG Upstream Norway, spółka zależna od PGNiG zawarła umowę z firmą A/S Norske Shell, w wyniku której pozyska udziały w złożach produkcyjnych Kvitebjørn i Valemon znajdujących się na Morzu Północnym. W pierwszym z nich kupuje 6,45 proc. udziałów, a w drugim 3,225 proc. Dodatkowo nabędzie udziały w infrastrukturze służącej do transportu węglowodorów wydobywanych z tych złóż. Wartości umowy nie podano.

Pozostało 82% artykułu
Gaz
Niemcy transportują rosyjski gaz. Czy to pogwałcenie sankcji?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Gaz
Rosyjski LNG musi zniknąć z UE. Polskie propozycje do 12. pakietu sankcji
Materiał partnera
Jak odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym
Gaz
Gaz w Europie tanieje po wieściach z Australii
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Gaz
Rosjanie kłócą się z Turkami o gazowy hub. Kluczowy projekt bliski klęski
Gaz
Hiszpania pokochała rosyjski LNG. Madryt nie chce się z nim rozstać