Gazprom opublikował wyniki za I półroczne 2020 r. Zysk netto wyniósł 45,46 mld rubli (620 mln dol.) czyli był 19,3 raza niższy od tego sprzed roku. Zysk na akcję koncernu zmniejszył się 25,4 razy. Przychody ze sprzedaży okazały się niższe o 28,8 proc. i wyniosły 2,903 bln rubli (40 mld dol.).

Dług netto zwiększył się o 16 proc. do 3,68 bln rubli (50 mld dol.). Gazprom tłumaczy wzrost zadłużenia zwiększeniem sumy zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek w ekwiwalencie rublowym. Ma to związek ze wzrostem kursów dolara i euro względem rubla.

""

Aleksij Miller, szef Gazpromu/Bloomberg

energia.rp.pl

Średnia cena sprzedaży gazu w II kw wyniosła 101,1 dolara za 1000 m3 czyli blisko dwa razy mniej aniżeli rok wcześniej. Sprzedaż w II kw. była o 19 proc. mniejsza w ujęciu rocznym i wyniosła 46,6 mld m3. Średnia cena rosyjskiego gazu za I półrocze wyniosła 136 dol/1000 m3 – o 1,7 raza mniej r/r. Gazu eksportował Gazprom 98,2 mld m3 – to o 20 proc. mniej niż rok wcześniej.