Zarząd i związki zawodowe działające w PKN Orlen doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. - Biorąc pod uwagę znaczną rozbieżność początkowych stanowisk, za duży sukces należy uznać efekt końcowy rozmów. Negocjacje zakończyliśmy z przekonaniem, że ustalone warunki są satysfakcjonujące dla pracowników, a jednocześnie optymalne z punktu widzenia finansów i rozwoju spółki - mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dodaje, że porozumienie przewiduje najwyższe zwyżki wynagrodzeń dla najniżej uposażonych.

Podwyżki mają wejść w życie od początku kwietnia. I tak 330 zł brutto wyniosą w tzw. kategoriach zaszeregowania 0-2, 300 zł w kategoriach zaszeregowania 3-5 oraz 180 zł brutto w kategoriach zaszeregowania 6-7. Ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodzeń o 50 zł brutto, a także wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3,5 tys. zł brutto (będzie płatna w dwóch równych częściach).

Zarząd i związki zawodowe uzgodniły również wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę dla uprawnionych pracowników w ramach pracowniczego programu emerytalnego o kwotę 20 zł, czyli do 200 zł ze skutkiem od początku marca. Dodatkowo do 1 czerwca pracownicze karty zakupowe zostaną jednorazowo zasilone kwotą 500 zł brutto.

Płocki koncern nie podaje jaki wpływ na łączne koszty wynagrodzeń spółki będą miały w tym roku zatwierdzone właśnie podwyżki. Z ostatnich danych wynika, że grupa poniosła w ubiegłym roku 2,39 mld zł łącznych kosztów świadczeń pracowniczych. Tym samym wzrosły one w stosunku do 2016 r. o 8,4 proc.