Euroobligacje Energii rozchwytywane

Energa uzyskała, na rekordowo korzystnych warunkach, finansowanie w formie 7-letnich euroobligacji. Skala zainteresowania inwestorów przekroczyła siedmiokrotnie kwotę oferowanych papierów

Publikacja: 15.03.2013 11:27

Euroobligacje Energii rozchwytywane

Foto: spółka

W wyniku dużego zainteresowania inwestorów wczoraj, po krótkim okresie oferty, nastąpiło zamknięcie księgi popytu pierwszej emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro, z okresem zapadalności na 7 lat. Dwie trzecie popytu zgłosili znaczący i wiarygodni inwestorzy z Europy Zachodniej.

Energa uzyskała niezwykle korzystne warunki emisji: rentowność obligacji wyniesie 3,298 proc., a kupon odsetkowy na poziomie 3,250 proc. należy do najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej; w Polsce jego średni poziom kształtuje się w granicach 11 proc. Miejscem rejestracji i notowań emisji będzie Giełda w Luksemburgu.

Tydzień wcześniej Agencja ratingowa Moody's przyznała programowi emisji euroobligacji tymczasowy długoterminowy rating kredytowy na poziomie (P)Baa1, z perspektywą negatywną (w związku z niepewnością co do przyszłej zmiany własności i potencjalnego wpływu nowych akcjonariuszy na strategię spółki), natomiast Agencja Fitch  - na poziomie BBB.

- Nadzwyczaj korzystne warunki emisji, które mogą być zaskakujące dla niektórych obserwatorów, są odzwierciedleniem atrakcyjności strategii rozwoju Grupy Energa. Priorytet rozwoju sieci dystrybucyjnej i odnawialnych źródeł energii znalazł uznanie w oczach międzynarodowych inwestorów – stwierdza Roman Szyszko, wiceprezes EnergaSA ds. finansowych.

W zaktualizowanym planie inwestycyjnym za priorytet Energa uznała rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, na co zamierza przeznaczyć 12,4 mld zł do 2020 r, czyli połowę wszystkich nakładów inwestycyjnych. W najbliższych latach Grupa będzie koncentrować swoje działania na odnawialnych źródłach energii oraz projektach inwestycyjnych charakteryzujących się najniższą emisyjnością dwutlenku węgla. Plan rozwojowy realizowany będzie przy utrzymaniu  umiarkowanego poziomu zadłużenia.

Emisja euroobligacji jest kolejnym etapem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania finansowania przez Grupę ENERGA. W pierwszym etapie Energapozyskała finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych (EBI, EBOiR i NIB) – na kwotę ponad 2 mld zł, w kolejnym etapie finansowanie zostało uzupełnione o kredyty uzyskane z banków komercyjnych – na łączną kwotę około 1 mld zł. W listopadzie ub. roku Energawyemitowała obligacje w wysokości 1 mld zł. Oferta skierowana była do polskich inwestorów instytucjonalnych i zakończyła się powodzeniem.

Zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami funkcjonowania rynku euroobligacji, emitentem będzie zlokalizowana w Szwecji spółka EnergaFinance AB. Przygotowania do realizacji programu emisji euroobligacji rozpoczęły się w ubiegłym roku. Spółka EnergaFinance AB może emitować euroobligacje o terminie wykupu od jednego roku do dziesięciu lat.

W wyniku dużego zainteresowania inwestorów wczoraj, po krótkim okresie oferty, nastąpiło zamknięcie księgi popytu pierwszej emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro, z okresem zapadalności na 7 lat. Dwie trzecie popytu zgłosili znaczący i wiarygodni inwestorzy z Europy Zachodniej.

Energa uzyskała niezwykle korzystne warunki emisji: rentowność obligacji wyniesie 3,298 proc., a kupon odsetkowy na poziomie 3,250 proc. należy do najniższych kosztów finansowania wśród korporacyjnych emitentów euroobligacji zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej; w Polsce jego średni poziom kształtuje się w granicach 11 proc. Miejscem rejestracji i notowań emisji będzie Giełda w Luksemburgu.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie