Minister poinformował też, że w tej kadencji projekt już nie wróci do Bundestagu. Z wypowiedzi ministra wynika, iż liberalna FDP, koalicyjny partner CDU/CSU - nie była gotowa na poparcie projektu. Także opozycja nie była gotowa do podjęcia rozmów na temat ustawy.

Krytycy metody szczelinowania hydraulicznego wskazują na zagrożenia dla środowiska naturalnego, poprzez skażenie chemikaliami. Opozycyjna frakcja "Zielonych" od samego początku krytykowała projekt ustawy, ostrzegając, iż zezwolenie na wydobywanie gazu tą metodą może doprowadzić do skażenia wód gruntowych. Opozycja podkreślała, że nie należny znosić zakazu frackingu w Niemczech.