Gazprom podał wyniki za 2016 r według standardów księgowości międzynarodowej. Obroty zwiększyły się o 1 proc. w ujęciu rocznym i wyniosły 6,1 bln rubli (dziś to 110 mld dol.). Wzrost był wynikiem zwiększenia sprzedaży surowej ropy i kondensatu gazowego. Zysk netto zwiększył się o 21 proc. do 951,6 mld rubli (16,68 mld dol.).

Przychody ze sprzedaży spadły o 4 proc. do 3,3 bln rubli. To przede wszystkim efekt tąpnięcia eksportu do krajów byłego ZSRR. Tu sprzedaż była niższa o 28 proc. i wyniosła 309,6 mld rubli. Koncern tłumaczy to spadkiem zamówień. Największy odbiorca tej grupy - Ukraina, kupił w Gazpromie zero gazu; bardzo spadły zamówienia Litwy, Łotwy i Estonii oraz Gruzji. Niższe były też ceny, który są u Rosjan powiązane z ceną ropy przed pół roku.

W związku ze zwiększeniem wydatków na zakup gazu związany z wymianą aktywami między Gazpromem a niemieckim Wintershall, o 13 proc. zwiększyły się operacyjne wydatki grupy.

Dług netto wzrósł do 1,9 bln rubli (30 mld dol.).