Rada nadzorcza powołała Dyczkę w skład zarządu JSW 8 sierpnia i powierzyła mu pełnienie funkcji od 9 sierpnia. Równolegle trwało postępowanie na stanowisko zastępcy prezesa ds. technicznych, ale zakończyło się ono bez rozstrzygnięcia.

Obecnie obowiązki prezesa JSW pełni Daniel Ozon, oddelegowany z rady nadzorczej. Ozon objął stery w JSW w marcu tego roku po tym, jak rada nadzorcza odwołała prezesa Tomasza Gawlika. Powodu dymisji nie podano, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że był on skonfliktowany z pozostałymi członkami zarządu. Początkowo Ozon miał pełnić obowiązki prezesa jedynie przez trzy miesiące, ale później nadzór przedłużył mu delegację do 7 września. W kuluarach mówi się, że ma on spore szanse pozostać na tym stanowisku.

Nowy członek zarządu Artur Dyczko od lipca 2016 r. jest zatrudniony w JSW, ostatnio na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. technicznych. Jest współautorem strategii funkcjonowania LW Bogdanka do roku 2020, głównym konsultantem górniczym nowego modelu biznesowego Polskiej Grupy Górniczej oraz autorem strategii wyjścia JSW z kryzysu.