CEZ oraz JAVYS, a. s. i Rosatom podpisały memorandum, które rozpoczyna proces sprzedaży udziałów w spółce JESS - wspólnym przedsięwzięciu słowackiej spółki państowej JAVYS oraz CEZ, która została powołana w ramach projektu budowy nowych bloków jądrowych w rejonie elektrowni Jaslovské Bohunice, podała spółka w komunikacie.

"ČEZ Bohunice a. s. ze spółką JAVYS, a. s., i Rosatom podpisali memorandum, które stwarza trzeciej stronie warunki do udzielenia potrzebnych informacji o aktualnym stanie przygotowań do projektu budowy nowych bloków jądrowych w rejonie elektrowni Jaslovské Bohunice, na podstawie których ewentualny partner podejmie decyzję o tym, czy jest zainteresowany udziałem w tym projekcie" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że memorandum rozpoczyna rozmowy o możliwej sprzedaży udziału w spółce akcyjnej JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.), która jest wspólnym przedsiębiorstwem słowackiej spółki państwowej JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnost, a. s.), posiadającej 51  proc. akcji, i czeskiej grupy energetycznej ČEZ, która posiada 49 proc. udziałów.

"To memorandum tylko określa ramy dla oceny stanu projektu i złożenia ewentualnej oferty odkupienia udziału, oraz umożliwia ewentualnemu partnerowi ustalenie, na jakich konkretnych warunkach mógłby wstąpić do projektu, i czy w ogóle jest tym zainteresowany" - czytamy.

W komunikacie poinformowao, że priorytetem Grupy ČEZ jest obecnie przygotowanie budowy dwóch nowych bloków Elektrowni Jądrowej Temelín. Udział w następnym tak kosztownym projekcie byłby dla niej znacznym obciążeniem, dlatego zgodziła się na przetestowanie wstąpienia do projektu następnego partnera.