To inwestycje na długie lata

Marcin Zagórski, dyrektor programu „Energa biogaz”

Publikacja: 28.04.2010 13:31

Stworzyliśmy Program Energa Biogaz, którego celem jest uczestnictwo Grupy Energa w przedsięwzięciach z zakresu wytwarzania energii z biogazu o łącznej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW do 2020 roku oraz obsługa tych biogazowni w zakresie obrotu energią i świadectwami pochodzenia. Program będzie realizowany w trzech krokach, według sekwencji określonej nazwą: „5-50-500”. Oznacza to, że w pierwszym etapie powstanie kilka biogazowni, w drugim kilkadziesiąt, a docelowo kilkaset. Ze względu na skalę zamierzeń programu zakłada się, że będą do niego kwalifikowane głównie inwestycje w elektrownie biogazowe o mocy elektrycznej zainstalowanej od 250 kWe do 2 MWe.

Preferujemy jednak projekty o mocy od 500 kWe do 2 MWe. W biogazownie o takiej właśnie mocy będziemy najchętniej inwestować. Równocześnie interesują nas praktycznie wszystkie rodzaje projektów patrząc od strony wykorzystywanego w instalacji substratu. Główny nacisk kładziemy jednak na biogazownie rolnicze oparte na odchodach z hodowli, agromasie. Także te przetwarzające na gaz odpady, z którymi producenci spożywczy mieli do tej pory tylko problem. Analizujemy również bardzo uważnie projekty biogazowni gminno – utylizacyjnych, znajdujących się na terenie składowisk odpadów komunalnych czy oczyszczalni ścieków.

W procesie inwestycji postawiliśmy na partnerstwo z inwestorami „biomasowymi”. Dlatego też regułą stało się tworzenie odrębnej spółki (wspólnie z dostawcą biomasy) dla każdej biogazowni. Jesteśmy partnerem, który inwestuje swój kapitał oraz finansuje powstanie biogazowni. Jednocześnie dajemy swoje know how, doświadczenie i pomagamy oszacować opłacalność projektu. Natomiast nasz Partner (inwestor biomasowy) staje się naszym wspólnikiem, w zamian za substrat do działania bioelektrowni. 

Trzeba Pamiętać, że biogazownia jest inwestycją na długie lata, zakładająca współpracę z lokalną społecznością. W takiej perspektywie naszym zdaniem, tylko te rentowne  i partnerskie biogazownie mogą wesprzeć rozwój gospodarczy terenów wiejskich oraz przynieść zysk swoim inwestorom. 

Podstawą do rozpoczęcia rozmów na temat przyszłej, wspólnej inwestycji jest wstępna ocena projektu, którą robimy w oparciu o ankietę pierwszego kontaktu dostępną na naszej stronie internetowej (www.energa-bio.pl). Zawiera ona podstawowe informacje, które pozwolą nam wyrobić sobie zdanie na temat potencjału projektu. Oceniamy przyszłą biogazownię w kontekście jej konkretnych, lokalnych uwarunkowań. Zwracamy w pierwszej kolejności uwagę na rodzaj, ilość i koszt możliwej do wykorzystania biomasy, a także (co jest bardzo istotne) zapewnienie jej wieloletnich dostaw. Kolejnym ważnym czynnikiem jest lokalizacja przyszłej biogazownia. W tym kontekście bierzemy pod uwagę potencjał substratu w okolicach. Kolejnymi, bardzo ważnymi czynnikami z punktu widzenia uwarunkowań ekonomicznych przyszłej biogazowni są pomysły na wykorzystanie produktów pracy biogazowni. Interesuje nas nie tylko sprzedaż energii elektrycznej i certyfikatów, ponieważ jako Grupa Energa, mamy w tym duże doświadczenie, ale również pomysł na wykorzystanie ciepła i sedymentu pofermentacyjnego, który jest jednocześnie doskonałym nawozem. 

Liderem Programu Energa BIOGAZ w grupie ENERGA jest Zakład Energetyczny Płock - Multienergetyczne Przedsiębiorstwo Sieciowe Sp. z o.o. (w przyszłości Energa BIO sp. z o.o.). ZEP - MPS jest spółką zależną ENERGA S.A. (100 proc. udziałów).

Stworzyliśmy Program Energa Biogaz, którego celem jest uczestnictwo Grupy Energa w przedsięwzięciach z zakresu wytwarzania energii z biogazu o łącznej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW do 2020 roku oraz obsługa tych biogazowni w zakresie obrotu energią i świadectwami pochodzenia. Program będzie realizowany w trzech krokach, według sekwencji określonej nazwą: „5-50-500”. Oznacza to, że w pierwszym etapie powstanie kilka biogazowni, w drugim kilkadziesiąt, a docelowo kilkaset. Ze względu na skalę zamierzeń programu zakłada się, że będą do niego kwalifikowane głównie inwestycje w elektrownie biogazowe o mocy elektrycznej zainstalowanej od 250 kWe do 2 MWe.

Pozostało 81% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?