Nowy, opalany węglem brunatnym blok w Turowie ma mieć 960 MW mocy. W efekcie modernizacja tamtejszej elektrowni osiąga ona moc 2,106 tys. MW, natomiast jej moc zainstalowana to 2,088 tys. MW. Węgiel na potrzeby zakładu w Turowie dostarczany jest bezpośrednio (przenośnikami taśmowymi) z KWB Turów. Moce zainstalowane w elektrowni to około 7 proc. w krajowym systemie energetycznym.