Największy kontrakt podpisano ze Statoil Poland. Za dostawy benzyn 95 i 98 oraz oleju napędowego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. spółka ta zapłaci gdańskiej rafinerii 9,2 mld zł.

Przez cały 2013 rok Lotos będzie realizował również dostawy paliw płynnych do operujących w Polsce sieci stacji Shell i BP. W pierwszym przypadku w ramach umowy ze spółką Shell Polska, której szacunkowa wartość netto wynosi ok. 4 mld zł. W drugim na bazie porozumienia z BP Europa, opiewającego na ok. 980 mln zł.

Po trzech kwartałach 2012 r. przychody ze sprzedaży Lotosu wyniosły blisko 25 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. wobec analogicznego okresu 2011 r. Zysk netto w tym okresie sięgnął ok. 700 mln zł, czyli był o 21 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Na koniec sierpnia ub. br. udział spółki w krajowym rynku paliw wyniósł 34 proc., co znacznie przewyższa cel strategiczny na lata 2011-15, ustalony na poziomie 30 proc.