Gdzie warto inwestować

Czy proponowane zapisy pozwolą na szybki rozwój poszukiwań i wydobycia gazu z łupków?

Aktualizacja: 18.02.2013 01:40 Publikacja: 18.02.2013 01:39

Po wielu miesiącach od pierwszych zapowiedzi resort środowiska przedstawił do publicznej wiadomości oraz do konsultacji społecznych i międzyresortowych nowelizację prawa geologicznego i górniczego oraz ośmiu innych ustaw związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy oraz gazu. Mimo że ministerstwo długo nie mogło sobie poradzić z przygotowaniem odpowiednich przepisów, na uwagi i opinie na temat projektu oczekuje tylko do 18 marca.

Łupkowe procedury

W przedstawionych nowelizacjach uregulowano kilka istotnych kwestii, na które z niecierpliwością czekały zwłaszcza firmy poszukujące gazu z łupków. – Nowe przepisy unowocześnią system koncesyjny dla węglowodorów w Polsce – twierdzi Marcin Korolec, minister środowiska. Firmy będą składać mniej dokumentów niż dotychczas, pojawią się jasne procedury i warunki przetargowe oraz klarowne zobowiązania koncesyjne. Poszukiwania, polegające na badaniach bez wierceń głębszych niż 100 m, nie będą wymagać pozwolenia. Ustawa wprowadza jedną połączoną koncesję rozpoznawczo-wydobywczą na 30 lat zamiast trzech jej rodzajów, które funkcjonują dziś. Do przetargów na koncesje mają być dopuszczane tylko firmy wcześniej zakwalifikowane, wiarygodne finansowo, dysponujące odpowiednią technologią i know-how. Przewidziano też ułatwienia związane ze stosowaniem wymogów środowiskowych.

Opłaty w górę

Zdaniem Korolca nowe przepisy umożliwią szybki rozwój poszukiwań i wydobycia, zwłaszcza gazu z łupków. Z drugiej strony zapewniają społeczeństwu większe korzyści i bezpieczeństwo w działalności prowadzonej przez branżę poszukiwawczo-wydobywczą.

W związku z tym wzrośnie wysokość różnych opłat pobieranych od firm. I tak opłata eksploatacyjna od wydobywania gazu wysokometanowego ma być podwyższona z 6,06 zł do 24 zł za każdy 1 tys. m sześc., a zaazotowanego z 5,04 zł do 20 zł. Z kolei za każdą tonę wydobytej ropy firmy zapłacą 50 zł, a nie jak dotychczas 35,87 zł. Zmieni się też liczba podmiotów, pomiędzy które będzie dzielona opłata eksploatacyjna. Projekt ustawy przewiduje, że jej 60 proc. trafi do gmin, po 15 proc. do powiatów i województw, a 10 proc. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotychczas beneficjentami były tylko gminy i NFOŚiGW. Resort środowiska podaje, że nowe stawki i podział opłat wejdą w życie najwcześniej w 2015 r. Firmy będą też ponosić większe wynagrodzenie za użytkowanie górnicze, które zasila budżet państwa.

Będzie operator

W nowych regulacjach przewidziano powołanie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, spółki, w której jedynymi udziałowcami będą NFOŚiGW oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej zadaniem będzie zapewnienie długotrwałej i zrównoważonej gospodarki złożami ropy i gazu. W tym celu NOKE z firmami, którym zostaną przydzielone koncesje, ma podpisywać umowy o współpracy przy rozpoznawaniu lub wydobywaniu surowców. Koszty ponoszone przez NOKE nie będą mogły być większe niż 5 proc. ogółu kosztów prac geologicznych, co ma m.in. ograniczyć ryzyko inwestycyjne tej spółki.

Projektowane przepisy zakładają też powołanie Funduszu Pokoleń. Najwcześniej ma rozpocząć działalność w 2019 r. Jego dochodem będzie część zysków NOKE. Celem funduszu będą działania zmierzające do powstawania nowych miejsc pracy w sektorze ropy i gazu, wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, w tym obejmujących inwestycje w edukację, szkolnictwo wyższe, naukę, badania i rozwój. Fundusz może też posłużyć do wspierania systemu emerytalnego oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora

t.furman@rp.pl

Po wielu miesiącach od pierwszych zapowiedzi resort środowiska przedstawił do publicznej wiadomości oraz do konsultacji społecznych i międzyresortowych nowelizację prawa geologicznego i górniczego oraz ośmiu innych ustaw związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy oraz gazu. Mimo że ministerstwo długo nie mogło sobie poradzić z przygotowaniem odpowiednich przepisów, na uwagi i opinie na temat projektu oczekuje tylko do 18 marca.

Łupkowe procedury

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą