Spółki Polskiej Grupy Energetycznej dysponują gotowymi analizami dotyczącymi m.in. dostępnych modeli finansowania budowy polskiej elektrowni atomowej. Uruchomienie pierwszej jednostki byłoby realne w 2024 r. Warunkiem jest jednak określenie, jak państwo chce ten projekt wspierać – taki wniosek wypływa z raportu działania spółek PGE Energia Jądrowa i PGE EJ1.

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla podmiotów zależnych PGE odpowiedzialnych za atom. Atmosferę podgrzało m.in. to, że CBA zgłosiło do prokuratury sprawę potencjalnego wyprowadzenia z PGE EJ 1 ok. 11 mln zł (spółka zaznaczyła jednak, że chodzi o umowy podpisane, zanim u jej sterów zasiadł jej obecny prezes Aleksander Grad).

Z jego wypowiedzi wynika, że atomowe spółki PGE pracują pełną parą. – Przygotowaliśmy szereg rozwiązań, dokumentów i opracowań, które dają możliwość podjęcia dalszych kluczowych decyzji głównemu inwestorowi, czyli PGE, naszym potencjalnym partnerom biznesowym w kraju oraz rządowi – powiedział PAP prezes PGE EJ1 Aleksander Grad, podsumowując rok kierowania spółką. Grad kierował też PGE Energia Jądrowa, która została ostatnio zlikwidowana w ramach upraszczania struktury korporacyjnej.

„W wyniku restrukturyzacji i uporządkowania struktury spółek, w tym także zmniejszenia zatrudnienia (14 etatów, głównie w obszarach wsparcia) roczne oszczędności wyniosły ok. 2,8 mln zł" – możemy przeczytać w dokumencie. Zmiany pozwoliły obciąć zaplanowane na 2012 r. wydatki PGE EJ o 23,8 mln zł, tj. o 49 proc., a w PGE EJ 1 o 11,9 mln zł, tj. o 29 proc. Łącznie dwie atomowe spółki PGE wydały w ubiegłym roku o 35,7 mln zł mniej, niż planowano.

Wśród raportów zamówionych przez PGE EJ1 w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest „Uzasadnienie dla wprowadzenia i potencjalnego kształtu systemu wsparcia dla budowy i eksploatacji niskoemisyjnego źródła mocy w polskim systemie elektroenergetycznym". Z tego opracowania oraz spotkań z bankami i agencjami eksportowymi wynika, że instytucje finansowe z dużym prawdopodobieństwem będą wymagać zapewnienia ekonomicznej przewidywalności inwestycji. Może chodzić na przykład o wieloletnie kontrakty na odbiór energii z atomu.