O zerwaniu umowy poinformowała agencja UNIAN powołując się na materiały PGNiG. Chodzi o umowę z 2004 r o eksporcie gazu do Polski. Ukraińcy po raz pierwszy zakomunikowali o zakończeniu dostaw w rejon Hrubieszowa, we wrześniu 2010 r. Naftogaz tłumaczył to zmianami w prawie, wprowadzającymi zakaz eksportu gazu wydobywanego na terenie Ukrainy.

Po interwencji strony polskiej, eksport został wznowiony, jednak w końcu grudnia 2010 r straona ukraińska znów zapowiedziała wstrzymanie dostaw. Od 2011 r gaz ukraiński nie płynie do Polski.

Kontrakt z Naftogazem miał obowiązywać do 2020 r i nakładał na stronę ukraińską 40-krotne zwiększenie eksportu do Polski w 2011 r. PGNiG zapewnia, że rozwiązanie umowy nie wpłynie na polską gospodarkę i nie zamyka możliwości dalszej współpracy z Naftogazem na nowych warunkach.

Ukraina wydobywa obecnie ok. jednej trzeciej potrzebnego gazu z własnych złóż. Niedawno podpisała wiążące umowy z Chevron i Shell na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego. Złoża znajdują się niedaleko polskiej granicy.