Akcjonariusze TriOil zaakceptowali ofertę zakupu ich spółki przez Orlen

Walne Zgromadzenie spółki TriOil Resources Ltd w Kanadzie, zaakceptowało ofertę zakupu akcji i przejęcia spółki przez PKN Orlen. W efekcie ORLEN Upstream International B.V., zarejestrowana w Holandii spółka zależna ORLEN Upstream nabędzie wszystkie wyemitowane akcje spółki TriOil.

Publikacja: 12.11.2013 20:25

Akcjonariusze TriOil zaakceptowali ofertę zakupu ich spółki przez Orlen

Foto: Bloomberg

Zgoda akcjonariuszy TriOil na przejęcie spółki jest konsekwencją zawarcia w połowie października umowy przez PKN ORLEN, która za pośrednictwem swojej spółki zależnej ORLEN Upstream rozpoczęła procedurę zmierzającą do zakupu 100 proc. akcji kanadyjskiej firmy. Podjęta przez Walne Zgromadzenie uchwała zostanie złożona do sądu prowincji Alberta (Court of Queen's Bench), który formalnie potwierdzi prawidłowość przeprowadzonej transakcji. Finalizacja procesu nabycia spółki nastąpi w dniu przekazania środków pieniężnych, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.

Koncern zaalokował na lata 2013-2017 2,4 mld zł na rozwój segmentu upstream z zastrzeżeniem, że w wariancie rozszerzonym suma wydatków we wskazanym okresie może wynieść nawet do 5,1 mld zł.

- Dywersyfikacja portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych jest realizacją naszych celów strategicznych, a także umożliwi transfer know-how. Nabycie kanadyjskiej spółki TriOil pozwoli też skrócić dystans dzielący dotąd rozwinięte rynki eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów od nierozpoznanych europejskich zasobów. To również istotny krok na drodze do dalszego rozwoju PKN Orlen na globalnym rynku upstream – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Przejęcie spółki TriOil już w pierwszym roku realizacji zaktualizowanej strategii Grupy to duży sukces. Finalizacja transakcji umożliwi szybkie uruchomienie procesu integracji z nowym podmiotem i przystąpienie do wyznaczenia wspólnych celów operacyjnych na kolejne lata – powiedział Wiesław Prugar Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

TriOil w ostatnich latach zanotowała dynamiczny wzrost. W 2012 roku zwiększyła o 65 proc.  wydobycie węglowodorów w porównaniu z rokiem 2011. Z kolei w pierwszych dwóch kwartałach 2013 r. średnie dzienne wydobycie na poziomie ok. 4 tys. baryłek ekwiwalentu ropy było dwukrotnie wyższe niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Na podstawie szacunków, średnie wydobycie Spółki w październiku tego roku wyniosło około 4,1 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, a obecnie przekracza już 4,5 tys. baryłek dziennie. Kanadyjska spółka jest więc na dobrej drodze do osiągnięcia lub przekroczenia prognoz wydobycia na koniec 2013 roku, na poziomie 4,4 tys. baryłek dziennie.

Zgoda akcjonariuszy TriOil na przejęcie spółki jest konsekwencją zawarcia w połowie października umowy przez PKN ORLEN, która za pośrednictwem swojej spółki zależnej ORLEN Upstream rozpoczęła procedurę zmierzającą do zakupu 100 proc. akcji kanadyjskiej firmy. Podjęta przez Walne Zgromadzenie uchwała zostanie złożona do sądu prowincji Alberta (Court of Queen's Bench), który formalnie potwierdzi prawidłowość przeprowadzonej transakcji. Finalizacja procesu nabycia spółki nastąpi w dniu przekazania środków pieniężnych, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie