PGE – nie zgadza się z obcięciem ratingu przez Moody's

Agencja Moody's obniżyła rating PGE z A3 do Baa1. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Publikacja: 27.05.2014 13:18

PGE – nie zgadza się z obcięciem ratingu przez Moody's

Foto: Bloomberg

Moody's nadał ponadto tymczasowy rating na poziomie Baa1programowi emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro spółki PGE Sweden. Obniżenie ratingu największego koncernu energetycznego wynika z ryzyk związanych z wysokimi potrzebami inwestycyjnymi grupy w obliczu niskich poziomów cen hurtowych energii oraz niepewności w zakresie rozwoju rynku energetycznego w Polsce.

Analitycy oceniają, że choć obecnie PGE posiada stabilny bilans i dobrą sytuację płynnościową, to z czasem słaby segment wytwarzania i wysokie nakłady inwestycyjne mogą zagrozić kondycji finansowej spółki.

Kilka dni wcześniej agencja Fitch Fitch potwierdziła solidny i stabilny rating inwestycyjny (BBB+) dla średnioterminowych papierów dłużnych emitowanych przez PGE. - Z satysfakcją przyjmujemy wysoką ocenę wiarygodności Spółki potwierdzoną w ratingach Fich i Moody's. Choć fakt, że agencja Moody's zmieniła swój poprzedni rating odnotowujemy ze zdziwieniem – stwierdziła cytowana w komunikacie spółki Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca do spraw ekonomiczno-finansowych grupy PGE wskazując, że najnowsza aktualizacja strategii grupy w znaczący sposób pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe spółki m.in. urealniając i redukując wydatki inwestycyjne do poziomu 50 mld zł w latach 2014-2020 z 86 mld zł przewidywanych do wydatkowania w myśl strategicznych opracowań z lat uprzednich.

Jak dodała Bartoś, grupa zrealizuje wyłącznie projekty inwestycyjne o solidnej  stopie zwrotu w długiej perspektywie.

PGE podziela opinię Moody's zgodnie z którą kondycja finansowa grupy jest skorelowana z rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Spółka wskazuje jednak, że analiza agencji zdaje się nie uwzględniać znaczącej liczby darmowych certyfikatów przysługujących PGE, a zatem nie uwzględnia wysokiej marży na wolumenie energii wytworzonej dzięki bezpłatnym uprawnieniom. Podkreślenia wymaga fakt, że na rynku polskim w porównaniu z rokiem ubiegłym ceny energii elektrycznej od początku roku 2014 rosną i są wyraźnie wyższe zarówno na rynku spotowym, jak i kontraktów terminowych. Dodatkowo, w ocenie PGE, minął także okres spadków cen obserwowany w Unii Europejskiej przez ostatnie dwa lata za sprawą zniżki na rynkach surowcowych.

Ponadto spółka zwraca uwagę na strukturalne różnice między polskim rynkiem energii a innymi rynkami ze względu na relatywnie niski udział energii odnawialnej w miksie oraz bardzo ograniczone moce przesyłowe na połączeniach transgranicznych. Ta specyfika sprawia, że polski rynek jest mniej podatny na ogólnoeuropejski trend zniżek cenowych. W opinii PGE ocena Moody's nie uwzględnia w pełni wpływu nowych rozwiązań regulacyjnych, które stanowią odpowiedź ustawodawcy i regulatora na problemy sektora elektroenergetycznego. Wprowadzenie rezerwy operacyjnej i rezerwy zimnej istotnie zmniejsza ryzyko inwestycyjne dla projektów inwestycyjnych w konwencjonalne moce wytwórcze, co poprawi zasadniczo kondycję całej branży.

Moody's nadał ponadto tymczasowy rating na poziomie Baa1programowi emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro spółki PGE Sweden. Obniżenie ratingu największego koncernu energetycznego wynika z ryzyk związanych z wysokimi potrzebami inwestycyjnymi grupy w obliczu niskich poziomów cen hurtowych energii oraz niepewności w zakresie rozwoju rynku energetycznego w Polsce.

Analitycy oceniają, że choć obecnie PGE posiada stabilny bilans i dobrą sytuację płynnościową, to z czasem słaby segment wytwarzania i wysokie nakłady inwestycyjne mogą zagrozić kondycji finansowej spółki.

Pozostało 81% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro