"Siódmego sierpnia 2017 r. rada nadzorcza spółki Polskie LNG podjęła decyzję o odwołaniu Marka Drac-Tatonia z funkcji Prezesa Zarządu. Decyzja jest spowodowana brakiem uzgodnień co do zasad współpracy pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Gaz-System i warunków kontraktu menadżerskiego" - napisano w poniedziałkowym komunikacie.

W czwartek 31 lipca Gaz-System informował o tym, że Marek Drac-Tatoń będzie pełnić funkcję prezesa Polskiego LNG od 1 sierpnia tego roku.

Polskie LNG jest spółką zależną Gaz-Systemu.