Spadek zysku Polenergii

Bloomberg

Kontrolowana przez grupę Kulczyk Investments Polenergia wypracowała w pierwszym półroczu 118,5 mln zł wyniku EBITDA. Był on o 8 proc. lepszy niż ten ubiegłoroczny.

Skorygowany zysk netto wyniósł natomiast 29 mln zł, co stanowi spadek o 33 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie o 1 proc., do 1,37 mld zł.

Wyniki uwzględniają funkcjonowanie farm wiatrowych Mycielin (48 MW) oraz Skrupie (43,7 MW), które nie funkcjonowały w 2015 roku. Jak podała spółka w farmach wiatrowych Łukaszów oraz Modlikowice w wyniku renegocjacji umowy serwisowej turbin, dokonano redukcji kosztów operacyjnych. Zneutralizowało to częściowo negatywne skutki niższych cen zielonych certyfikatów. Wynik operacyjny segmentu energetyki konwencjonalnej był wyższy o prawie 8 mln zł od ubiegłorocznego. To efekt głównie aktualizacji w pierwszym kwartale prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Lepiej było też w biznesie dystrybucyjnym i sprzedażowym, gdzie poprawiły się marże.

Grupa prowadziła program oszczędnościowy.

– Rok 2016 jest trudny dla całego sektora energetycznego, ze względu niepewność legislacyjną i wprowadzane zmiany w otoczeniu regulacyjnym dotyczącym sektora OZE. Mimo to, wyniki osiągnięte w I połowie 2016 roku pokazują, że dzięki dywersyfikacji działalności Polenergia jest bardziej odporna na zmiany rynkowe niż firmy działające jedynie w energetyce odnawialnej – stwierdził cytowany w komunikacie Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Obecnie spółka skupia się na dostosowaniu swojej działalności i planu rozwoju do nowej sytuacji rynkowej, bazując na posiadanych aktywach z zakresu energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, a także obrotu i dystrybucji energii.

Na koniec drugiego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW to moce farm wiatrowych na lądzie. Pozostałe 124 MW zainstalowanych jest w elektrowniach kogeneracyjnych na gazie, co daje grupie 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

W chwili obecnej Polenergia ma w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW będące w końcowej fazie rozwoju, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym. Dla portfela projektów o mocy około 400 MW, w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, została podjęta decyzja o spowolnieniu procesu rozwoju. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości dokończenia tych projektów i uzyskania pozwolenia na budowę. Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała decyzję środowiskową dla projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Jeszcze w tym roku Polenergia spodziewa się otrzymać kolejną decyzję środowiskową dla drugiej takiej farmy Bałtyk Środkowy II. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do 2026 roku.

Mogą Ci się również spodobać

Wniosek o przejęcie kontroli nad Polenergią już w UOKiK

Choć na razie niewiele wskazuje na to, by Polska Grupa Energetyczna przejęła kontrolę nad ...

Niski kurs gazu obniża zyski PGNiG

Koncern z jednej strony musi kupować stosunkowo drogi surowiec ze Wschodu, a z drugiej ...

Grupa Lotos inwestuje w norweskie złoża

Koncern zapłaci 160 mln dol. za aktywa wydobywcze Sleipner zlokalizowane na Morzu Północnym. Grupa ...

Jon Ball(GE Hitachi): najpierw były małe reaktory

Małe reaktory SMR są prostsze, łatwo je wkomponować w istniejącą sieć elektryczną. Są bezpieczne, ...

Jak zmieniać polską energetykę

Kolejne unijne pakiety klimatyczno-energetyczne wyznaczają cele redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń, poprawy efektywności energetycznej ...

Nowe technologie w energetyce

Jak kreować wartość firm za pomocą innowacji technologicznych w energetyce – czy i kiedy ...