Spadek wyników PGE po półroczu

Bloomberg

W pierwszym półroczu 2016 r. Polska Grupa Energetyczna odnotowała 13,67 mld zł przychodów, co oznacza ok. 4-procentowy spadek wobec analogicznego okresu ub.r.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) grupy zmniejszył się o 26 proc., do 3,1 mld zł. Gorsze wyniki spółka tłumaczy niższą dyspozycyjnością aktywów na węgiel brunatny (kompleksowa modernizacja bloków w Bełchatowie), a tym samym mniejszym wolumenem sprzedanej energii w połączeniu z niższymi realizowanymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym. Skorygowany o odpisy aktualizujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I półroczu 1,27 mld zł. Był więc niższy o 41 proc.

Pod koniec lipca spółka szacowała, że jej skonsolidowany wynik EBITDA za I półrocze 2016 roku wyniesie ok. 3,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 0,5 mld zł.

Największy udział w zysku EBITDA PGE w I półroczu miał segment energetyki konwencjonalnej, gzie wypracowano 1,6 mld zł. Segment dystrybucji zakończył sześć pierwszych miesięcy na poziomie ponad 1,1 mld złotych. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 208 mln zł. Z kolei segment energetyki odnawialnej, który był pod presją niższych cen zielonych certyfikatów, osiągnął wynik na poziomie 205 milionów zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 546 mln zł. Grupa wydała w tym czasie na inwestycje 3,7 mld zł. To o 11 proc. więcej niż przed rokiem. 2,4 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na nowe projekty. Wskaźnik dług netto/LTM EBITDA na koniec czerwca wynosił 0,62x wobec 0,32x na koniec grudnia 2015 roku.

– Nasz flagowy projekt – budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole – przekroczył 50 proc. zaawansowania. Wmurowaliśmy także symboliczny kamień węgielny w jeden z fundamentów maszynowni bloku energetycznego w Turowie. Produkcja głównych urządzeń bloku postępuje zgodnie z planem, a na budowie prowadzone są prace ziemne oraz fundamentowe. W końcową fazę wkroczyła natomiast budowa bloku gazowo-parowego w Gorzowie, którego uruchomienie zaplanowane zostało na IV kwartał tego roku – skomentował cytowany w komunikacie Ryszard Wasiłek, wiceprezes ds. rozwoju PGE.

Równolegle grupa realizuje program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli obniżać emisyjność elektrowni. W tym roku wydatki na inwestycje mają być nieznacznie niższe niż w 2015 roku. Spółka poinformowała także, że zaktualizowaną strategię zaprezentuje we wrześniu.

Mogą Ci się również spodobać

Cieszmy się niskimi cenami

Spadki cen paliw na stacjach nieco wyhamują – uważa Jakub Bogucki, analityk e-petrolu. Ale ...

Enea ma pakiet kontrolny Bogdanki

W ramach ogłoszonego przez Eneę wezwania na akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka do 15 października ...

Gigantyczna przecena ropy naftowej

To już jest czarny dzień na rynku ropy naftowej. Taniej ona o około 30 ...

Rosyjska ropa już dociera do rafinerii na Białorusi

Dwie białoruskie rafinerie zaczęły w sobotę wieczorem otrzymywać ropę z Rosji. To efekt sobotniego ...

Turbina w drodze do budowanej w PKN Orlen elektrociepłowni

Do 25 marca dotrze do Płocka ważąca 470 ton turbina gazowa klasy „H” przeznaczona ...

Kraje rozwijające się samodzielnie prowadzą transformację

Na peryferiach Zachodu OZE stają się najważniejszym źródłem energii. Trudno się dziwić: zachodni biznes ...