Akcjonariusze Enei i Bogdanki bez nagrody z zysku

Bloomberg

Zarządy Enei i zależnej od niej kopalni Bogdanka nie będą rekomendować wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2015 roku.

Lubelska spółka dostrzega ryzyko dalszego spadku cen węgla i ograniczonych możliwości jego zbycia na rynku. Z kolei koncern energetyczny wśród powodów swojej decyzji wskazuje m. in. coraz bardziej wymagającą sytuację rynkową i zmiany regulacyjne. Chodzi także o prowadzone przez Eneę analizy w w zakresie planu inwestycyjnego grupy w krótkim i średnim horyzoncie. „Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku wpłynie w sposób istotny na wzmocnienie pozycji gotówkowej grupy, co z kolei przełoży się na możliwość podejmowania nowych działań inwestycyjnych wspierających dalszy rozwój spółki – napisała Enea w komunikacie.

Jednocześnie koncern podkreślił, że chce w przyszłości kontynuować dotychczasową politykę w zakresie dywidendy. Zakłada ona jej wypłatę na poziomie od 30 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto.

Bogdanka tłumaczy się z kolei chęcią zapewnienia dostępu do gotówki na poziomie gwarantującym bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej, utrzymania poziomu zadłużenia na deklarowanym poziomie (dług oprocentowany i długoterminowe zobowiązania pracownicze/EBITDA) poniżej 1,5.

Po przejęciu kontroli operacyjnej nad lubelską kopalnią, Enea zapowiadała kontynuację polityki dywidendowej Bogdanki. Mówi ona o wypłatach na poziomie 60 proc. osiągniętego skonsolidowanego zysku netto w latach 2013-2015.

Jak wcześniej podawano, polityka dywidendowa na kolejne lata ma zostać przyjęta i ogłoszona wraz ze strategią działalności na lata 2015-2020.

Mogą Ci się również spodobać

URE obniżyło taryfę na gaz dla największych odbiorców

Ceny błękitnego surowca są w Polsce znacznie wyższe niż w Niemczech. Nowa taryfa tej ...

Wyniki Tauronu dużo poniżej oczekiwań

Tauron miał w IV kwartale 2016 r. 882 mln zł zysku EBITDA, 282 mln ...

Unia importuje ropę z Wenezueli

Pomimo amerykańskich sankcji, firmy z państw Unii kupują ropę od nieuznawanego przez ich kraje ...

Europie brakuje solidarności

Unia Europejska wciąż jest mocno podzielona w kwestii rozwoju i przyszłości energetyki. Zmieniająca się ...

Rosja straci europejskie dominium

Unia może zmienić swoje dotychczasowe stosunki z Rosją w sferze energetyki, postanowiła Rada Europejska. ...

Budowa dwóch bloków w Opolu wpada w poślizg

PGE GiEK, czyli największa spóła Polskiej Grupy Energetycznej, otrzymała od generalnego wykonawcy propozycje przesunięcia ...