Akcjonariusze Enei i Bogdanki bez nagrody z zysku

Bloomberg

Zarządy Enei i zależnej od niej kopalni Bogdanka nie będą rekomendować wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2015 roku.

Lubelska spółka dostrzega ryzyko dalszego spadku cen węgla i ograniczonych możliwości jego zbycia na rynku. Z kolei koncern energetyczny wśród powodów swojej decyzji wskazuje m. in. coraz bardziej wymagającą sytuację rynkową i zmiany regulacyjne. Chodzi także o prowadzone przez Eneę analizy w w zakresie planu inwestycyjnego grupy w krótkim i średnim horyzoncie. „Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku wpłynie w sposób istotny na wzmocnienie pozycji gotówkowej grupy, co z kolei przełoży się na możliwość podejmowania nowych działań inwestycyjnych wspierających dalszy rozwój spółki – napisała Enea w komunikacie.

Jednocześnie koncern podkreślił, że chce w przyszłości kontynuować dotychczasową politykę w zakresie dywidendy. Zakłada ona jej wypłatę na poziomie od 30 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto.

Bogdanka tłumaczy się z kolei chęcią zapewnienia dostępu do gotówki na poziomie gwarantującym bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej, utrzymania poziomu zadłużenia na deklarowanym poziomie (dług oprocentowany i długoterminowe zobowiązania pracownicze/EBITDA) poniżej 1,5.

Po przejęciu kontroli operacyjnej nad lubelską kopalnią, Enea zapowiadała kontynuację polityki dywidendowej Bogdanki. Mówi ona o wypłatach na poziomie 60 proc. osiągniętego skonsolidowanego zysku netto w latach 2013-2015.

Jak wcześniej podawano, polityka dywidendowa na kolejne lata ma zostać przyjęta i ogłoszona wraz ze strategią działalności na lata 2015-2020.

Mogą Ci się również spodobać

Regulator chce jawnych aukcji dla ekoelektrowni

Rynek widzi sens zmian trybu przeprowadzania konkursu ofert na wsparcie dla odnawialnych źródeł energii. ...

Timmermans: czysty wodór jest priorytetem

Energia z wodoru będzie jednym z energetycznych priorytetów UE– zapowiada wiceszef Komisji Europejskiej.   ...

Orlen mocno inwestuje w produkcję prądu

W 2017 roku paliwowy koncern wytworzy o połowę więcej energii elektrycznej niż w roku ...

Ceny ropy naftowej, oleju napędowego i benzyny nieraz nas zaskoczą

Szacunki specjalistów dotyczące przyszłych cen paliw i ropy są bardzo rozbieżne. Jedyne, co wydaje ...

Trudna sytuacja na rynku energii. Premie w ZE PAK wstrzymane

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK), kontrolowanego przez biznesmena Zygmunta ...

Ziemia zatrzęsła się pod Fukushimą

Trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera, które w niedzielę nawiedziło Japonię, nie ...