Pierwsza strata w historii PGE

Bloomberg

Ubiegły rok Polska Grupa Energetyczna zakończyła – po raz pierwszy w historii – stratą na poziomie 3 mld zł.

Po korekcie o zdarzenia jednorazowe zysk wyniósł 4,3 mld zł i on będzie podstawą do wypłaty dywidendy.

Strata to efekt dokonania odpisu aktualizacyjnego w kwocie 8,8 mld zł, na który spółka zdecydowała się już po półroczu 2015 r. Spisano wtedy na straty aktywa w segmencie energetyki konwencjonalnej ze względu na pogarszające się otoczenie na rynku surowców, w szczególności węgla kamiennego oraz polityki ochrony klimatu, czyli perspektyw

na rynku uprawnień do emisji CO2, w połączeniu z rosnącym udziałem produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniósł 8,2 mld zł (wzrost o 1 proc. w stosunku do 2014 r.). Największy w nim udział, na poziomie 4 mld zł (wzrost o 29 proc. rok do roku), miały wyniki energetyki konwencjonalne. Segment dystrybucji wygenerował 2,5 mld zł (wzrost o 2 proc. względem poprzedniego roku), a segment energetyki odnawialnej 390 mln zł (na porównywalnym poziomie do 2014 roku). Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej przyniosły natomiast ponad 600 mln zł.

– Grupa konsekwentnie realizuje kluczowe projekty strategii do 2020 r., wśród których znajdują się m.in. nowe bloki w Opolu i Turowie – powiedział cytowany w komunikacie spółki Marek Woszczyk, prezes PGE.

– W segmencie energetyki odnawialnej zrealizowaliśmy ambitny plan oddania 218 MW nowych mocy w wietrze. Nakłady na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw energii do naszych obecnych i przyszłych klientów przekroczyły 1,8 mld zł – dodał Woszczyk. Spółka obniżyła średni czas trwania przerw w dostawach prądu o 7 proc.

Spółka zanotowała porównywalne do tych z 2014. wyniki operacyjne. Produkcja netto energii w 2015 r. wyniosła 55,6 TWh i była o 1 proc. wyższa, niż rok wcześniej. Produkcja energii z węgla brunatnego oraz z węgla kamiennego była na podobnym poziomie jak w roku 2014 i wyniosła – odpowiednio – 38,6 TWh oraz 11,9 TWh. Znacząco wzrosło natomiast wytwarzanie z gazu ziemnego, które sięgnęło 2,1 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła do 2,4 TWh. Wolumen dystrybucji wyniósł 33,4 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 39 TWh (spadek o 2 proc. r/r). Nakłady na inwestycje w 2015 r. były rekordowe i sięgnęły 9,4 mld zł. To o połowę więcej niż rok wcześniej. Blisko 3,5 mld zł poszło na realizację programu remontów i modernizacji aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej, 3 mld zł na budowę nowych mocy konwencjonalnych, 1,8 mld zł na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, a ponad 900 mln zł na odnawialne źródła energii.

Zarząd PGE spodziewa się, że wydatki na inwestycje w 2016 r. będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym. Spółka zapewnia, że jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów, mając do dyspozycji zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające rozwój.

Środki na finansowanie aktualnie realizowanego programu inwestycyjnego w perspektywie kolejnych kwartałów zostały zabezpieczone. – Odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania od polskich i zagranicznych obligatariuszy, w połączeniu z kredytami z instytucji o lokalnym i globalnym zasięgu działania, znacząco przybliżyły grupę do optymalnej struktury finansowania – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE.

W ocenie spółki 2016 rok upłynie pod znakiem presji na wynik finansowy ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej.

Mogą Ci się również spodobać

OPEC spotka się z łupkami

W pierwszym tygodniu marca dojdzie do spotkania kartelu eksporterów ropy OPEC, z amerykańskimi producentami ...

#RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Księżopolski: Amerykańskie firmy nie chcą węgla

Największe amerykańskie firmy, wcale nie są za tym, żeby zrezygnować z promowania OZE i ...

Koniec przeceny: ropa, miedź i złoto drożeją

Ceny paliw na stacjach mogą rosnąć. Wszystko teraz zależy od kursu dolara. Cena baryłki ...

Gazowy wyścig przyśpiesza. Australia goni USA i Rosję

Produkcja gazu skroplonego rośnie na świecie coraz szybciej. Liderem tempa wzrostu jest Australia. Agencja ...

PGNiG wypracowuje słabsze wyniki

Koncern zanotował w III kwartale spadek przychodów i zysków. Z kolei w latach 2016-2018 ...

Morgan Stanley: ropa będzie po 20 dolarów

We wtorek ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku spadła poniżej 30 dol. za ...