Pierwsza strata w historii PGE

Bloomberg

Ubiegły rok Polska Grupa Energetyczna zakończyła – po raz pierwszy w historii – stratą na poziomie 3 mld zł.

Po korekcie o zdarzenia jednorazowe zysk wyniósł 4,3 mld zł i on będzie podstawą do wypłaty dywidendy.

Strata to efekt dokonania odpisu aktualizacyjnego w kwocie 8,8 mld zł, na który spółka zdecydowała się już po półroczu 2015 r. Spisano wtedy na straty aktywa w segmencie energetyki konwencjonalnej ze względu na pogarszające się otoczenie na rynku surowców, w szczególności węgla kamiennego oraz polityki ochrony klimatu, czyli perspektyw

na rynku uprawnień do emisji CO2, w połączeniu z rosnącym udziałem produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniósł 8,2 mld zł (wzrost o 1 proc. w stosunku do 2014 r.). Największy w nim udział, na poziomie 4 mld zł (wzrost o 29 proc. rok do roku), miały wyniki energetyki konwencjonalne. Segment dystrybucji wygenerował 2,5 mld zł (wzrost o 2 proc. względem poprzedniego roku), a segment energetyki odnawialnej 390 mln zł (na porównywalnym poziomie do 2014 roku). Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej przyniosły natomiast ponad 600 mln zł.

– Grupa konsekwentnie realizuje kluczowe projekty strategii do 2020 r., wśród których znajdują się m.in. nowe bloki w Opolu i Turowie – powiedział cytowany w komunikacie spółki Marek Woszczyk, prezes PGE.

– W segmencie energetyki odnawialnej zrealizowaliśmy ambitny plan oddania 218 MW nowych mocy w wietrze. Nakłady na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw energii do naszych obecnych i przyszłych klientów przekroczyły 1,8 mld zł – dodał Woszczyk. Spółka obniżyła średni czas trwania przerw w dostawach prądu o 7 proc.

Spółka zanotowała porównywalne do tych z 2014. wyniki operacyjne. Produkcja netto energii w 2015 r. wyniosła 55,6 TWh i była o 1 proc. wyższa, niż rok wcześniej. Produkcja energii z węgla brunatnego oraz z węgla kamiennego była na podobnym poziomie jak w roku 2014 i wyniosła – odpowiednio – 38,6 TWh oraz 11,9 TWh. Znacząco wzrosło natomiast wytwarzanie z gazu ziemnego, które sięgnęło 2,1 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła do 2,4 TWh. Wolumen dystrybucji wyniósł 33,4 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 39 TWh (spadek o 2 proc. r/r). Nakłady na inwestycje w 2015 r. były rekordowe i sięgnęły 9,4 mld zł. To o połowę więcej niż rok wcześniej. Blisko 3,5 mld zł poszło na realizację programu remontów i modernizacji aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej, 3 mld zł na budowę nowych mocy konwencjonalnych, 1,8 mld zł na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, a ponad 900 mln zł na odnawialne źródła energii.

Zarząd PGE spodziewa się, że wydatki na inwestycje w 2016 r. będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym. Spółka zapewnia, że jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów, mając do dyspozycji zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające rozwój.

Środki na finansowanie aktualnie realizowanego programu inwestycyjnego w perspektywie kolejnych kwartałów zostały zabezpieczone. – Odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania od polskich i zagranicznych obligatariuszy, w połączeniu z kredytami z instytucji o lokalnym i globalnym zasięgu działania, znacząco przybliżyły grupę do optymalnej struktury finansowania – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE.

W ocenie spółki 2016 rok upłynie pod znakiem presji na wynik finansowy ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej.

Mogą Ci się również spodobać

Szara strefa paliw będzie się dalej kurczyła

Spółki działające na polskim rynku liczą zwłaszcza na dalszy wzrost popytu na olej napędowy. ...

Panele słoneczne zaleją arabską pustynię

Największa na świecie elektrownia słoneczna powstanie w Arabii Saudyjskiej. Będzie kosztować 200 miliardów dolarów. ...

Tańszy gaz z PGNiG dla dużych odbiorców – prezes URE zatwierdził nową taryfę

Nowa niższa taryfa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dla dużych odbiorców została zatwierdzona przez ...

Norweg potrafi

Podczas kiedy inni tracą na taniej ropie, norweski Statoil zarabia. Za półrocze koncern wypracował ...

Niemcy wspierają azerski gaz

W zamian za dostawy gazu azerskiego, rząd Niemiec udzieli gwarancji kredytowej na 1,2 mld ...

W końcu ulga dla KGHM?

Grupa posłów PiS chce zmniejszyć obciążenie spółki z tytułu podatku od kopalin. Kilka dni ...