Poprawa marży w ZE PAK

Fotorzepa, Bartosz Jankowski Bartosz Jankowski

W I kwartale 2016 roku ZE PAK sprzedała łącznie 3,38 TWh energii elektrycznej. Oznacz to spadek o 5,3 proc. w porównaniu z I kwartałem 2015 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzech pierwszych miesiącach sięgnęły blisko 680 mln zł, czyli były niższe o 9,9 proc. Wynik EBITDA grupy wyniósł 175 mln zł u był o 34,6 proc. wyższy rok do roku. Daje to marżę EBITDA na poziomie 25,74 proc. (o 8,52 pkt proc.wyższą r/r).

W I kwartale 2016 roku ZE PAK zanotowała zysk netto w wysokości 75 mln zł, co oznacza wzrost o 120,6 proc. wobec analogicznego okresu 2015 r.

– Czynnikami wspierającymi poprawę wyniku w dużej mierze były: większy wolumen produkcji własnej, działania zmierzające do poprawy efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów utrzymania majątku produkcyjnego, jak i niższe koszty zakupu paliwa – tłumaczył prezes ZE PAK Aleksander Grad.

Jak zaznaczył w grupie podejmowane są dalsze działania ograniczające koszty w ramach przygotowywanego programu poprawy efektywności. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost zanotowanego w I kwartale 2016 r. zysku netto była niższa o 31 mln złotych amortyzacja, wynikająca z niższej wartości majątku po odpisie aktualizującym dokonanym na koniec 2015 r.

W I kwartale 2016 r. produkcja energii elektrycznej grupie wzrosła o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jednak przychody ze sprzedaży spadły o 9,9 proc.. Cyło to spowodowane znaczącym zmniejszeniem wolumenu energii z obrotu o 27,4 proc. oraz spadkiem osiągniętej ceny sprzedaży o 1,3 proc. Średnia cena sprzedaży energii w I kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie 174,21 zł/MWh.

Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z grupy sięgnęły 13 mln zł w porównaniu z 99 mln złotych w I kwartale 2015 roku. Jest to związane z zakończeniem modernizacji bloków 1 i 2 w Elektrowni Pątnów.

Mogą Ci się również spodobać

Czas na zmianę sposobu myślenia o klimacie

Nie kwestionując w najmniejszym stopniu konieczności dbałości o zasoby naturalne i środowisko, wydaje się, ...

Rosja płaci za białoruską atomówkę

W tym roku Rosjanie sfinansują budowaną przez siebie elektrownię atomową na Białorusi kwotą 522 ...

Naftogaz kontratakuje Gazprom w Sztokholmie

Ukraiński koncern domaga się od Gazpromu 12 mld dol. za poniesione dotąd szkody spowodowane ...

PGNiG zwiększy zagraniczne inwestycje

Koncern chce przejmować i zagospodarowywać złoża ropy i gazu głównie w Norwegii i Pakistanie. ...

Unimot stworzy sieć stacji paliw

Spółka uzyskała prawo do stosowania międzynarodowej marki Avia. Dzięki niej chce zbudować w Polsce ...

Gazprom idzie na rekord wydobycia gazu

Rosyjski gazowy gigant osiągnie w tym roku rekordowy poziom wydobycia gazu. Ale to wciąż ...