Wyniki Energi ostro w dół

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Gdańska grupa energetyczna zanotowała znaczące pogorszenie wyników za I kwartał tego roku. Przychody Energi spadły o 10 proc., do 2,6 mld zł. Z kolei wynik operacyjny pogorszył się o 77 proc., a zysk netto o 97 proc.

Największy spadek przychodów nastąpił w segmencie sprzedaży (o 9 proc), co Energa tłumaczy niższą sprzedażą energii. Niższe wyniki zanotował też segment wytwarzania (o 28 proc), głównie z powodu spadku obrotów ze sprzedaży energii i praw majątkowych w Elektrowni Ostrołęka i hydroelektrowniach (łącznie o 113 mln zł).

Grupa zanotowała 645 mln zł zysku EBITDA, co stanowi spadek o 7 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Jak uzasadnia Energa na spadek wpłynęło przede wszystkim obniżenie poziomu EBITDA segmentu sprzedaży o 21 mln zł (tj. o 43 proc.) oraz wytwarzania o 20 mln zł (tj. o 13 proc.). Z kolei wynik EBITDA segmentu dystrybucji był na analogicznym poziomie w stosunku do I kwartału 2015 roku – wyniosła 499 mln zł. Według spółki na rezultaty pozytywny wpływ miał wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 3 proc., przy jednoczesnym spadku średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych (efekt niższej taryfy obowiązującej w 2016 roku). Negatywny wpływ miały także niższe niż w poprzednim roku przychody z tytułu opłat przyłączeniowych.

Największy udział w EBITDA Energi w I kwartale 2016 roku miała dystrybucja (77 proc.), natomiast udział wytwarzanie wyniósł 21 proc., a sprzedaży – 4 proc.

Zysk z działalności operacyjnej w I kwartale br. w stosunku do I kwartału ub. r. spadł o 77 proc,, tj. o 361 mln zł. Wpływ na to – oprócz spadku przychodów, miały przede wszystkim odpisy aktualizujące aktywa na łączną kwotę 188 mln zł oraz rozpoznanie odpisu wartości firmy powstałej w wyniku nabycia farm wiatrowych w wysokości 117 mln zł. Zdarzenie, które jednorazowo obniżyło wynik operacyjny o 305 mln zł.

Wynik netto grupy w I kwartale 2016 roku wyniósł 11 mln zł, co stanowiło spadek o 97 proc. wobec I kwartału 2015 roku. Wynik netto o 279 mln zł obniżyły zdarzenia jednorazowe.

Jak podkreśl spółka odpisy miały jedynie charakter księgowy i nie wpływają na sytuację finansową i płynność grupy.

– W minionym kwartale nastąpiło zwiększenie wydatków inwestycyjnych (o 42 proc.), a także poprawa niezawodności dostaw energii, co znajduje potwierdzenie w skróceniu czasu awarii o ponad 70 procent, a ich liczby – o ponad połowę. Na uwagę zasługuje także wzrost wolumenu sprzedanej energii o 14 proc., a dystrybuowanej – o 3 procent – podkreśla cytowany w komunikacie Dariusz Kaśków, prezes Energi.

W ocenie Energi, biorąc pod uwagę niższy o 0,2 TWh wolumen produkcji energii oraz redukcję wsparcia zielonymi certyfikatami dla EW Włocławek i współspalania biomasy, są to solidne rezultaty. Odpowiedzią na niesprzyjające otoczenie było obniżenie kosztów paliw do produkcji – wydatki na węgiel i biomasę zostały zmniejszone o 50 mln zł wobec I kwartału 2015 roku co z jednej strony było efektem spadających wolumenów produkcji, zmiany miksu paliwowego (odejście od droższej biomasy), a z drugiej niższych kosztów jednostkowych zakupu węgla.

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w grupie Energa na koniec I kwartału 2016 roku wyniosła 1,31 GW. grupa wytworzyła 1,0 TWh energii elektrycznej brutto wobec 1,2 TWh w analogicznym okresie ub. r. Według spółki spadek wynika głównie z niższej produkcji opartej o węgiel w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na pracę na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej w Elektrowni w Ostrołęce oraz remontem kapitalnym jednego z bloków.

W I kwartale 2016 roku wzrosła produkcja ciepła o ok. o 7 proc., co wynikało ze wzrostu zapotrzebowania na rynkach lokalnych. O 3 proc. wzrósł wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez Energa-Operator – wyniósł on 5,6 TWh, wobec 5,5 TWh energii przesłanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 4,9 TWh i była o 14 proc. wyższa niż w I kwartale ub. r. To według spółki głównie efekt wzrostu sprzedaży detalicznej dzięki pozyskaniu szeregu nowych odbiorców w segmentach klientów strategicznych, biznesowych i instytucji publicznych. Natomiast w efekcie spadku sprzedaży energii na rynku hurtowym łączny wolumen sprzedanej energii w pierwszych trzech miesiącach roku był o 13 proc. niższy niż w tym samym okresie 2015 roku.

Mogą Ci się również spodobać

Gubin do zamrażarki? PGE mówi, że nie

Na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawieszono postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla ...

Estończycy sprzedają prąd Szwedom

Estońska firma energetyczna obecna też w Polsce, weszła na swój piąty zagraniczny rynek. Rozpoczęła ...

MSP analizuje połączenie Orlenu, Lotosu i PGNiG

MSP rozpoczęło prace analityczne nad pomysłem łączenia PKN Orlen, Lotosu i PGNiG – poinformował ...

Prąd wkrótce może zdrożeć

Pół miliarda złotych może kosztować utrzymywanie rezerwy mocy, która zapewniłaby stabilne dostawy energii dla ...

Minister energii szykuje zamach na regulatora

Trzyosobowa Komisja Nadzoru Rynku Energii ma zastąpić regulatora. Funkcję tę sprawuje prezes Urzędu Regulacji ...

Polska kontratakuje Nord Stream-2

 UOKiK zarzuca Gazpromowi i pięciu firmom, że mimo niedawnego wycofania wniosku dotyczącego wspólnej realizacji ...