Znacząca poprawa wyników Polenergii

Bloomberg

Kontrolowana przez Kulczyk Investments spółka w I kwartale 2016 roku odnotowała ponad 6,5-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Skorygowany zysk netto wzrósł o 35 proc, a skorygowana EBITDA o 33 proc.

Przychody ze sprzedaży spółki w pierwszych trzech miesiącach tego roku sięgnęły 722,5 mln Skorygowana EBITDA wyniosła 87,1 mln zł, a czysty zarobek był na poziomie 38,6 mln zł.

Jak informuje spółka do poprawy jej wyników w pierwszym kwartale przyczyniła się bardzo dobra produktywność farm wiatrowych Mycielin (48 MW) oraz Skrupie (43,7 MW), które nie funkcjonowały w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zneutralizowało to negatywne skutki niższych cen zielonych certyfikatów. Wynik operacyjny segmentu energetyki konwencjonalnej był także wyższy o prawie 11 mln zł od ubiegłorocznego, co według spółki wynikało przede wszystkim z aktualizacji prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Segment dystrybucji i obrotu wykazał się też poprawą wyników dzięki wyższym wolumenom i lepszej marżowości.

– Obecnie czekamy na decyzje dotyczące zmian w ustawie o OZE i tzw. ustawie odległościowej, które pozwolą nam zdefiniować priorytety w naszej strategii, tak aby dostosować ją do nowych realiów rynkowych i regulacyjnych – stwierdził cytowany w komunikacie wiceprezes Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii. Jak zaznaczył spółka jest przygotowana na różne scenariusze i będzie swoją działalność dopasowywać do strategii energetycznej wdrażanej przez rząd. Jednocześnie systematycznie dąży do ograniczania kosztów operacyjnych w całej grupie.

Na koniec I kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15 proc. udział w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Polenergia posiada też jeden z największych w Polsce portfeli projektów w fazie rozwoju, o łącznej mocy szacowanej na poziomie 669 MW, z czego jak podkreśla spółka projekty o łącznej mocy około 258 MW są przygotowane do udziału w pierwszej aukcji organizowanej na podstawie znowelizowanej ustawy o OZE. Kolejne 411 MW weźmie udział w aukcjach zaplanowanych w latach 2017 – 2019.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zamierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.

W 2016 roku grupa zakłada konserwatywną prognozę na poziomie skorygowanej EBITDA 233,3 mln zł. i skorygowanego zysku netto 52,1 mln zł.

Spółka zapewnia, że prognoza jest dopasowana do obecnych warunków na rynku zielonych certyfikatów, sezonowości produkcji oraz odzwierciedla efekt pokrycia kosztów finansowania farm zakończonych w 2015 roku.

Mogą Ci się również spodobać

Klimatyczna przepaść

W zaprezentowanej przez Komisję Europejską strategii energetycznej do 2050 r. widać nie tylko ambicję ...

Gaz i ropa nie dały Rosji zarobić

Rosja eksportowała w minionym roku więcej ropy i gazu, ale zarobiła na tym dużo ...

700 mln zł odpisów w Tauronie

Tauron poinformował o planach dokonania odpisów na kwotę 0,7 mld zł. Na tę kwotę ...

PGE wyda 20-30 mln zł na wsparcie start-upów

Rocznym budżetem w granicach 20-30 mln zł będzie dysponował fundusz wspierający rozwój start-upów powołany ...

Rosja chce Nord Stream-3

 Kreml rozważa rozbudowę Gazociągu Północnego o dwie następne nitki. Wtedy Gazprom mógłby rzucić na ...

Wielkie przetasowania własnościowe w grupie Orlenu

Kontrolowany w 63 proc. przez PKN Orlen czeski Unipetrol kupił od Anwilu – spółki ...