ZE PAK: odpisy na prawie 2 mld zł

Bloomberg, Piotr Guzik PG Piotr Guzik

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin po zakończeniu testów na utratę wartości aktywów zdecydował o odpisach aktualizujących.

W skonsolidowanym sprawozdaniu grupy sięgną one 1,88 mld zł. Ten księgowy zapis wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki.

W pracach nad testami uwzględniono niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii, konserwatywne prognozy kształtowania ich cen oraz związane z tym przewidywane w grupie ograniczenia wielkości produkcji w okresie objętym testami.

Ich wyniki wskazują na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ZE PAK w wysokości 1,35 mld zł oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAK KWB Konin w wysokości 290 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym odpis w wysokości 1,88 mld zł zmniejszy wynik finansowy o taką właśnie kwotę. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

Jednocześnie wynik testu na utratę wartości aktywów PAK KWB Konin uzasadnia konieczność dokonania w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK odpisu z tytułu utraty wartości akcji w PAK KWB Konin, których dotychczasowa wartość bilansowa wynosiła 124 mln zł i w wyniku odpisu zostanie obniżona do zera.

Poza wyżej wymienionymi odpisami spółka planuje uwzględnić wpływ na wyniki finansowe zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym, tj.: utratę wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego w ZE PAK i Elektrowni Pątnów II oraz odpisu na aktywach górniczych spółki PAK Górnictwo w łącznej kwocie 42 mln zł.

Jednocześnie spółka informuje, że wymienione w raporcie operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową. Spółka podkreśla też, że wyniki testów na PAK KWB Konin nie wpływają na bieżącą działalność wydobywczą i zamierzenia inwestycyjne związane z przygotowaniem nowych złóż węgla brunatnego dla aktywów wytwórczych grupy.

Mogą Ci się również spodobać

Lotos planuje postój remontowy

Przerwa w pracy gdańskiej rafinerii potrwa półtora miesiąca. W tym czasie mają zostać wyremontowane ...

W stronę zrównoważonego rolnictwa

Jak mądrze zarządzać kurczącymi się zasobami. Główne wyzwania dzisiejszego świata to rosnąca populacja ludzi, ...

S&P tnie naftowe ratingi

Agencja ratingowa Standard&Poor’s ścięła ocenę Royal Dutch Shell oraz poinformowała, że w najbliższym czasie ...

Rząd chce podnieść cenę benzyny

Podwyżka opłaty paliwowej ma być jednym ze źródeł finansowania budowy dróg. Benzyna i olej ...

Debiut saudyjskiego Aramco tylko dla swoich

Zapowiadany jako największy w historii debiut giełdowy – saudyjskiego giganta naftowego Aramco, został poważnie ...

Cichy marsz norweskiej energetyki

Norwegia konsekwentnie i bez rozgłosu zwiększa swój udział w globalnym rynku energetycznym. Już jest ...