PKP Energetyka: nowe podejście UE do sprzedaży infrastruktury

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski md Mateusz Dąbrowski

Do Komisji Europejskiej wpłynął kolejny postulat o unieważnienie transakcji sprzedaży energetycznej spółki przez PKP.

Tym razem wysuwa je Polskie Lobby Przemysłowe we wspólnym stanowisku ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych. Organizacje zwracają uwagę na strategiczny wymiar sprzedawanej infrastruktury będącej własnością PKP Energetyka. Podkreślają m.in., że należąca do spółki sieć dystrybucyjna położona wzdłuż torów w całej Polsce, a także świadczone przez nią usługi modernizacyjne na rzecz kolei, wpływają na funkcjonowanie całej infrastruktury kolejowej, czyniąc z niej monopolistę tego rynku.

List trafił na biurka najważniejszych decydentów w naszym kraju, m.in. z resortu obrony narodowej, a także do dwóch komisji UE: ds. transportu oraz konkurencji. Obie zajmują się już sprawą PKP Energetyka m.in. ze względu na wcześniejsze postulaty byłego ministra transportu Jerzego Polaczka oraz europosła Tomasza Piotra Poręby, o czym pisaliśmy tydzień temu.

W przypadku komisji ds. konkurencji przyjęto procedurę uproszczoną. Z harmonogramu wyznaczonego przez komisję ds. konkurencji UE wynika, że sprawa ma być rozstrzygnięta do 16 września. Jak tłumaczy Maciej Chmielowski z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, transakcję zakwalifikowano bowiem wstępnie jako niestwarzającą zagrożenia dla stanu konkurencji na rynku.

– Ponieważ przedmiotowa koncentracja ma charakter inwestycji kapitałowej i nie stwarza zagrożenia dla stanu konkurencji na rynku, nie ma możliwości prawnych, aby rozpatrywał ją polski organ ochrony konkurencji – wyjaśnia Chmielowski. Dodaje, że Komisja nie prosiła też UOKiK o opinię w tej sprawie. Na poziom unijny przekazano ją natomiast ze względu na wielkość obrotów uczestników transakcji.

Wątpliwości co do transakcji mają niektórzy prawnicy. – Stanowisko Komisji Europejskiej wobec sprzedawania aktywów infrastruktury kluczowej dla państwa zmieniło się diametralnie po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. O ile kiedyś transakcje takimi aktywami jak sieci dystrybucyjne czy magazyny gazu w Niemczech nie budziły wątpliwości ze strony KE, o tyle dzisiaj już płynie z Brukseli komunikat, by na takie transakcje uważać – twierdzi mec. dr Filip Elżanowski, wspólnik w kancelarii ECH&W oraz ekspert ds. energetyki.

Jak zauważa, przekazane tej sprawy na poziom unijny rodzi ryzyko, że może ona nie zostać zaakceptowana ze względu m.in. na ochronę infrastruktury kluczowej dla państwa. KE nie sprzeciwiała się wprowadzeniu przez Włochów w ub.r. zasady tzw. złotego weta, nie protestowała też, gdy nie zgodzili się na zbycie aktywów energetycznych. W nowe nastawienie UE wpisuje się u nas ustawa o ochronie spółek strategicznych, którą polski rząd przyjął w ostatnich dniach lipca.

– Komisja Europejska dziś rewiduje swoją doktrynę, że instrumentami regulacyjnymi jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo w obszarach infrastruktury krytycznej, to znaczy bez względu na to, kto jest właścicielem, zobligować administracyjnie ten podmiot do określonego zachowania – argumentuje Elżanowski.

Przypomnijmy, że przedwstępną umowę zbycia aktywów podpisały w lipcu dotychczasowy właściciel, czyli PKP, oraz fundusz CVC Capital Partners. Wartość transakcji opiewała na blisko 2 mld zł, przy czym była pomniejszona o dług kupowanej spółki.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Poprzedni zarząd PGNiG bez absolutorium

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG nie udzieliło we wtorek absolutorium poprzedniemu zarządowi spółki. O nieudzielenie ...

Tauron Ciepło wyda 247 mln zł na walkę ze smogiem

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Wirtualny Nowy Przemysł”: Tauron Ciepło wyda 247 mln ...

Największy handel zasobami Zatoki Meksykańskiej

Tak wielki przetarg na roponośne działki w Zatoce Meksykańskiej Amerykanie zorganizowali po raz pierwszy ...

LW Bogdanka: Spór o podwyżkę pensji

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Parkiet”: Opóźnione wydobycie w Serinus Energy Serinus Energy ...

W Polenergii też będą odpisy

Polenergia dokona opisu aktualizującego wartość majątku na kwotę ok. 55 mln zł. Będzie on ...

Minister energii liczy na gaz z węgla

Minister energii Krzysztof Tchórzewski ma nadzieję, że Enea zrealizuje pilotażowy projekt budowy elektrowni opalanej ...