Energetyka: podstawowe paliwo to węgiel

Bloomberg

Polityka energetyczna Polski będzie realizowana według scenariusza zrównoważonego. Przewiduje on, że w perspektywie połowy tego wieku nasz bilans energetyczny będzie kształtował się podobnie jak ten w 2035 r.

Podstawą polskiej energetyki – jak wynika z zaprezentowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.” ma być nadal węgiel kamienny i brunatny. Jednak udział w miksie tych paliw będzie spadał. W przypadku węgla brunatnego może to być to znaczący spadek. To efekt po części wyczerpujących się złóż surowca, ale też braku zgody społecznej na nowe odkrywki np. węgla brunatnego, które zwiększają koszty takiej ewentualnej inwestycji.

– Polska musi być suwerenna surowcowo i energetycznie zwłaszcza w kontekście kryzysu, z jakim mieliśmy do czynienia w środku wakacji – powiedział Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Jego zdaniem w podobnych sytuacjach należy się nastawić na to, ż e kraje sąsiadujące w pierwszej kolejności będą pokrywać własne zapotrzebowanie.

Z zapisów Polityki energetycznej Polski do 2050 (PEP) wynika też, że gaz ziemny będzie paliwem wykorzystywanym przez przemysł i elektroenergetykę jako tzw. moc szczytowa i zapewniająca moc rezerwową dla odnawialnych źródeł energii (OZE).

Co do samych OZE – jak napisano w dokumencie – ich dalszy rozwój uzależniony będzie od osiągnięcia dojrzałości ekonomicznej przez technologie OZE i efektywności systemu wsparcia wprowadzonego dla tych technologii przez ustawę o OZE.

W dokumencie zapisano ponadto, że trzeba wdrożyć wszelkie regulacje ułatwiające inwestycje liniowe w energetyce oraz że program jądrowy w Polsce „będzie realizowany w obecnym kształcie”. Z dokumentu wynika też, że priorytetem polityki energetycznej będzie efektywność energetyczna.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wkrótce kluczowe decyzje

Ogromnym wyzwaniem będzie przekonanie Europy, że oparcie energetyki na węglu może iść w parze ...

Miedwiediew i Rosneft zadziwili Putina

Prezydent Rosji wyraził zdziwienie, że premier Rosji zgodził się na kupno przez państwowy koncern ...

Niemiecka wolta klimatyczna. Polski rząd ma kłopot

Angela Merkel nie wyklucza poparcia postulatu dekarbonizacji europejskiej gospodarki do 2050 roku. To kłopot ...

Odpowiedzialność klimatyczna

Uporczywe opieranie gospodarki na węglu i dyskryminowanie odnawialnych źródeł energii nie zjednają Polsce sympatii ...

Chińczycy atakują Grenlandię

Chińskie koncerny energetyczne wzięły sobie na cel największą wyspę świata. Na Kalaallit Nunaat czyli ...

Prezydent Czech za rozbudową elektrowni atomowych

Podczas wtorkowej wizyty w zakładach Skoda w Pilźnie czeski prezydent Milosz Zeman opowiedział się ...