Energetyka: podstawowe paliwo to węgiel

Bloomberg

Polityka energetyczna Polski będzie realizowana według scenariusza zrównoważonego. Przewiduje on, że w perspektywie połowy tego wieku nasz bilans energetyczny będzie kształtował się podobnie jak ten w 2035 r.

Podstawą polskiej energetyki – jak wynika z zaprezentowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.” ma być nadal węgiel kamienny i brunatny. Jednak udział w miksie tych paliw będzie spadał. W przypadku węgla brunatnego może to być to znaczący spadek. To efekt po części wyczerpujących się złóż surowca, ale też braku zgody społecznej na nowe odkrywki np. węgla brunatnego, które zwiększają koszty takiej ewentualnej inwestycji.

– Polska musi być suwerenna surowcowo i energetycznie zwłaszcza w kontekście kryzysu, z jakim mieliśmy do czynienia w środku wakacji – powiedział Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Jego zdaniem w podobnych sytuacjach należy się nastawić na to, ż e kraje sąsiadujące w pierwszej kolejności będą pokrywać własne zapotrzebowanie.

Z zapisów Polityki energetycznej Polski do 2050 (PEP) wynika też, że gaz ziemny będzie paliwem wykorzystywanym przez przemysł i elektroenergetykę jako tzw. moc szczytowa i zapewniająca moc rezerwową dla odnawialnych źródeł energii (OZE).

Co do samych OZE – jak napisano w dokumencie – ich dalszy rozwój uzależniony będzie od osiągnięcia dojrzałości ekonomicznej przez technologie OZE i efektywności systemu wsparcia wprowadzonego dla tych technologii przez ustawę o OZE.

W dokumencie zapisano ponadto, że trzeba wdrożyć wszelkie regulacje ułatwiające inwestycje liniowe w energetyce oraz że program jądrowy w Polsce „będzie realizowany w obecnym kształcie”. Z dokumentu wynika też, że priorytetem polityki energetycznej będzie efektywność energetyczna.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

PGE chce zmian w umowie z Orange. Orange podniesie ceny prądu firmom

Orange Polska podnosi ceny prądu części klientom biznesowym – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Tłumaczy, że ...

Exxon tęskni za Rosją

Amerykański gigant paliwowy boi się, że straci kontrakty i licencje w Rosji. Chce od ...

Norwegia poszuka ropy przy rosyjskiej granicy

Oslo w przyszłym roku rozpocznie poszukiwania złóż ropy wzdłuż granicy z Rosją na Morzu ...

Wiatraki próbują, Energa odrzuca

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: Wiatraki próbują, Energa odrzuca Inwestorzy wiatrowi ...

Arabia Saudyjska pozbywa się kanadyjskich aktywów

Saudyjski bank centralny oraz państwowe fundusze emerytalne poinstruowały zarządzających funduszami, by wyprzedawali kanadyjskie aktywa. ...

Gaz-System będzie raportował

Operator polskich gazociągów przesyłowych rozpoczyna raportowanie danych zgodnie z wymaganiami unijnego rozporządzenia REMIT. Gaz-System ...