Energetyka: podstawowe paliwo to węgiel

Bloomberg

Polityka energetyczna Polski będzie realizowana według scenariusza zrównoważonego. Przewiduje on, że w perspektywie połowy tego wieku nasz bilans energetyczny będzie kształtował się podobnie jak ten w 2035 r.

Podstawą polskiej energetyki – jak wynika z zaprezentowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.” ma być nadal węgiel kamienny i brunatny. Jednak udział w miksie tych paliw będzie spadał. W przypadku węgla brunatnego może to być to znaczący spadek. To efekt po części wyczerpujących się złóż surowca, ale też braku zgody społecznej na nowe odkrywki np. węgla brunatnego, które zwiększają koszty takiej ewentualnej inwestycji.

– Polska musi być suwerenna surowcowo i energetycznie zwłaszcza w kontekście kryzysu, z jakim mieliśmy do czynienia w środku wakacji – powiedział Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Jego zdaniem w podobnych sytuacjach należy się nastawić na to, ż e kraje sąsiadujące w pierwszej kolejności będą pokrywać własne zapotrzebowanie.

Z zapisów Polityki energetycznej Polski do 2050 (PEP) wynika też, że gaz ziemny będzie paliwem wykorzystywanym przez przemysł i elektroenergetykę jako tzw. moc szczytowa i zapewniająca moc rezerwową dla odnawialnych źródeł energii (OZE).

Co do samych OZE – jak napisano w dokumencie – ich dalszy rozwój uzależniony będzie od osiągnięcia dojrzałości ekonomicznej przez technologie OZE i efektywności systemu wsparcia wprowadzonego dla tych technologii przez ustawę o OZE.

W dokumencie zapisano ponadto, że trzeba wdrożyć wszelkie regulacje ułatwiające inwestycje liniowe w energetyce oraz że program jądrowy w Polsce „będzie realizowany w obecnym kształcie”. Z dokumentu wynika też, że priorytetem polityki energetycznej będzie efektywność energetyczna.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

It’s balance that matters

The Katowice summit may set the directions of the EU’s climate policy for the ...

W Polsce działa coraz więcej stacji paliw

Wzrost gospodarczy, wprowadzone regulacje i dynamiczny rozwój oferty to najważniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi branży. ...

Redukcja emisji może być szansą dla polskiej gospodarki

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest programem ekologicznym lecz gospodarczym, a transformacja polskiej ...

LNG zapewni bezpieczeństwo energetyczne, LPG już to zrobił

Niedawne wpłynięcie do terminalu w Świnoujściu statku „Clean Ocean” z dostawą skroplonego gazu ziemnego ...

Naftogaz dopadł Gazprom w USA

Sąd Federalny w Nowy Jorku uznał pozew ukraińskiego Naftogazu przeciwko Gazpromowi. Zgodnie z decyzją ...

Związkowy problem PGNiG

Kolejny raz w przestrzeni publicznej pojawia się temat akcji protestacyjnej związków zawodowych ze strajkiem ...