Zgodnie z wpisem do wykazu, do końca marca rząd planuje zmienić rozporządzenie Rady Ministrów ws. pełnomocnika tak, aby umożliwić objęcie tej funkcji przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującymi ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z grudnia 2023 r. przewiduje, że pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w KPRM, albo sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii. Urzędem tym jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a obecny pełnomocnik Maciej Bando jest w nim podsekretarzem stanu.

Natomiast urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin jest obecnie utworzone 1 marca 2024 r. Ministerstwo Przemysłu w Katowicach. 

Rząd przyjął już projekt zmiany ustawy o działach administracji rządowej, przewidujący, że dotychczasowy dział gospodarka złożami kopalin zmieni nazwę na gospodarka surowcami energetycznymi, a oprócz spraw gospodarki złożami kopalin trafią do niego z działu energia także sprawy związane z surowcami energetycznymi, paliwami oraz rozwojem i wykorzystaniem energii jądrowej.