Jest zgoda Brukseli na pomoc dla pracowników odchodzących z energetyki węglowej

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej o wartości 300 mln euro, przeznaczony na wsparcie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego.

Publikacja: 05.02.2024 13:04

Jest zgoda Brukseli na pomoc dla pracowników odchodzących z energetyki węglowej

Foto: Fot. Bloomberg

Chodzi o pakiety socjalne dla pracowników, którzy mieli odchodzić z pracy po tym, jak elektrownie miały trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przyjęta w ub. roku przez parlament ustawa o pakiecie socjalnym powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego miała kosztować budżet 1,3 mld zł. O ile ta ustawa została przegłosowana, to ta dotycząca gwarancji finansowych dla powstającego NABE już nie. Rząd nadal nie przedstawił jak i czy w ogóle będzie chciał wydzielać elektrownie węglowe ze spółek elektroenergetycznych.

Dzisiaj w Brukseli jest polska delegacja z minister przemysłu Marzeną Czarnecką oraz ministrem aktywów państwowych Borysem Budką. Główny temat rozmów, a więc pomoc publiczna dla kopalń węgla kamiennego, była przedmiotem rozmów z wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej: Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji oraz z Marošzem Šefčovičzem odpowiedzialnym za wdrożenie Zielonego Ładu w UE.

Warunki zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa

Polska zgłosiła Komisji swój plan wprowadzenia programu wsparcia finansowego o wartości 300 mln euro, z przeznaczeniem dla pracowników, którzy stracą pracę ze względu na zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego.

Przewidziane w ramach tego środka wsparcie przyjmie formę rocznej odprawy, na którą pracownicy mogą się zdecydować w zamian za odprawę przewidzianą w obowiązujących układach zbiorowych pracy. 

Polska zgłosiła również, ze względu na pewność prawa, urlop płatny wynoszący maksymalnie cztery lata i przeznaczony dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego – wypłacany do czasu przejścia na emeryturę.

Program będzie realizowany przez 10 lat, do lutego 2034 r. Po upływie tego okresu Polska może zwrócić się o przedłużenie programu.

Co zawierają pakiety socjalne dla odchodzących górników?

Według Komisji, udzielenie wsparcia pracownikom nie stanowi pomocy państwa. Komisja uznała, że urlop płatny nie wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorstw, które zamykają przedmiotową działalność, a tym samym nie stanowi pomocy państwa. W odniesieniu do odpraw, Komisja stwierdziła, że środek wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są otrzymujący je pracownicy. Jeżeli w sytuacji zamknięcia działalności pracownik zdecyduje się na odprawę w ramach przedmiotowego środka, przedsiębiorstwo jest zwolnione z wypłaty odpraw przewidzianych w obowiązujących układach zbiorowych pracy.

Komisja stwierdziła, że środek jest niezbędny i odpowiedni z punktu widzenia łagodzenia skutków społecznych zamykania elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego w Polsce. – Pomoc ma efekt zachęty, ponieważ zwiększa społeczną akceptację dla zamykania wspomnianej działalności, skłania również przedsiębiorstwa do szybkiego podejmowania decyzji o takim zamykaniu. Pomoc jest proporcjonalna, ponieważ ogranicza się do pokrycia określonych kosztów społecznych, które beneficjent ponosi w związku z zakończeniem działalności.W związku z tym Komisja zatwierdziła polski program pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa – czytamy w komunikacie KE.

– Program o wartości 300 mln euro zostanie przeznaczony na wsparcie pracowników, którzy stracą pracę ze względu na nieuniknione zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego w Polsce. Jest to dowód na to, że Komisja zdecydowanie dąży do transformacji ekologicznej, nie pozostawiając jednocześnie nikogo w tyle – skomentowała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji.

W odniesieniu do pomocy dla węgla kamiennego ustalono kontynuację prace nad programem i dalszym procedowaniem wniosku opartego o górniczą umowę społeczną i złożony wniosek notyfikacyjny.

Chodzi o pakiety socjalne dla pracowników, którzy mieli odchodzić z pracy po tym, jak elektrownie miały trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przyjęta w ub. roku przez parlament ustawa o pakiecie socjalnym powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego miała kosztować budżet 1,3 mld zł. O ile ta ustawa została przegłosowana, to ta dotycząca gwarancji finansowych dla powstającego NABE już nie. Rząd nadal nie przedstawił jak i czy w ogóle będzie chciał wydzielać elektrownie węglowe ze spółek elektroenergetycznych.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka Zawodowa
Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR
Energetyka Zawodowa
Kolejne zmiany kadrowe w Orlenie. Wiadomo kto jest w zarządzie
Energetyka Zawodowa
Producenci cementu mają pomysł jak obniżyć ceny
Energetyka Zawodowa
Dyrektywa budynkowa nie umożliwi eksmisji
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka Zawodowa
Problemy ministerstwa z elektrowniami węglowymi. Inwestorzy zdezorientowani