Według szacunków przychody ze sprzedaży wyniosły w drugim kwartale 2023 roku 11,698 mln zł, a zysk brutto 1,134 mln zł. EBITDA sektora Dystrybucja wyniosła 1.044 mln zł, działu OZE 90 mln zł, segmentu Wytwarzanie 499 mln zł, a segmentu sprzedaż 402 mln zł. Nakłady inwestycyjne sięgnęły 1,085 mln zł.

Patrząc na wyniki operacyjne, dystrybucja energii elektrycznej wyniosła w II kw.12,32 TWh, w tym do odbiorców końcowych 12,08 TWh. Produkcja energii elektrycznej brutto to 2,44 TWh, w tym z OZE 0,34 TWh, produkcja ciepła 1,79 PJ. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 7,04 TWh.