Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora systemu energetycznego, w okresie styczeń-maj 2023 r. krajowe zużycie spadło o 4,61 proc. rok do roku, do 70,41 TWh.

Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 10,11 proc. rok do roku do 12,7 TWh w maju. W okresie styczeń-maj 2023 r. odnotowano spadek produkcji o 8,68 proc. rok do roku do 68,96 TWh.

Czytaj więcej

Rząd przykręca śrubę branży OZE. Sejm przyjął kluczowe zmiany dla rynku

W maju 2023 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano m.in. 5,59 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 14,75 proc. rok do roku), 2,64 TWh z węgla brunatnego (spadek o 31,93 proc. rok do roku), natomiast w elektrowniach gazowych - 0,86 TWh (spadek o 3,49 proc.), w elektrowniach wiatrowych - 1,42 TWh (wzrost o 3,21 proc. rok do roku), zaś w innych odnawialnych (fotowoltaika) - 1,88 TWh (wzrost o 55,12 proc.)

W okresie styczeń-maj 2023 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano 32,37 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 11,61 proc. r/r), 14,66 TWh z węgla brunatnego (spadek o 26,38 proc. r/r) i 5,98 TWh w elektrowniach gazowych (wzrost o 25,75 proc.), w elektrowniach wiatrowych - 9,57 TWh (wzrost o 0,16 proc. r/r), zaś w innych odnawialnych - 4,65 TWh (wzrost o 41,9 proc.).