Nowe źródła ciepła i energii

Polska energetyka się zmienia, coraz częściej producenci energii wykorzystują w swoich elektrowniach i elektrociepłowniach już nie tylko węgiel ale także paliwa alternatywne. Jednym z nich jest wytworzony z odpadów RDF. Właśnie z takiego paliwa będzie powstawała energia w nowej Elektrociepłowni Zabrze.

Publikacja: 08.09.2018 16:36

Nowe źródła ciepła i energii

Foto: energia.rp.pl

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej mamy zmierzać do gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. circular economy czyli nie tylko ograniczać wytwarzanie śmieci, ale odpady powstające w cyklu gospodarczym możliwie najpełniej wykorzystywać, nadawać im nowe życie. W najbliższych latach Bruksela planuje znacząco ograniczyć składowania śmieci, które można ponownie wykorzystać, zaś odpady, które nie nadają się do recyklingu coraz częściej są wykorzystywane jako paliwo z którego otrzymuje się energię elektryczną i cieplną. Alternatywne paliwo RDF (Refuse Derived Fuel) pochodzi z materiałów o wysokiej wartości opałowej – ok. 18 megadżuli na kilogram masy, wykorzystywane jest w elektrowniach i cementowniach.

Pierwsza taka elektrociepłownia

Zbudowana od podstaw nowa Elektrociepłownia w Zabrzu jest kluczową inwestycją realizowanego przez Fortum projektu budowy nowych źródeł ciepła dla Zabrza i Bytomia. Instalacja ma być niskoemisyjnym źródłem energii dla obu śląskich miast, zasilanym nie tylko węglem, ale również wspomnianym wyżej paliwem alternatywnym powstałym z odpadów, z możliwością wykorzystania także biomasy.

Nowoczesna turbina zainstalowana w Elektrociepłowni Zabrze wraz generatorem o mocy 90 megawoltoamperów pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w ramach jednego procesu technologicznego, czyli kogeneracji. Zapewni to efektywne wykorzystanie paliwa pierwotnego, a także zwiększy sprawność zakładu.

– Fortum w elektrociepłowni w Zabrzu, będzie mogło spalać różne paliwa i zmieniać ich proporcje, w zależności od ich cen oraz dostępności. Chcemy działać elastycznie i dostosować się do warunków rynkowych. Inwestujemy na lata i z myślą o przyszłych pokoleniach – mówi Izabela Van den Bossche, wiceprezes ds. komunikacji City Solutions, Fortum

Inwestowanie w energetykę

Pozyskiwanie funduszy na budowę/rozbudowę nowych mocy nie jest obecnie najłatwiejsze. W obliczu zapowiedzianego przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego końca inwestowania w nowe bloki węglowe, a ostatnim ma być budowana jednostka w Ostrołęce, nasuwa się pytanie w jaki sposób pozyskiwać finansowanie na projekty energetyczne. Dodać należy, że przy obecnym poziomie cen zielonych certyfikatów, inwestowanie w moce Odnawialnych Źródeł Energii jest teraz mało rentowne.

Dużym wyzwaniem w Polsce jest walka ze smogiem, przede wszystkim z tzw. niską emisją. Samorządy lokalne zaangażowane są nie tylko w programu wymiany pieców, w których spalane jest niskiej jakości paliwo węglowe oraz odpady bytowe. Do większych skupisk władze samorządowe starają się zbudować infrastrukturę ciepła systemowego, dzięki czemu likwiduje się niską emisję wśród gospodarstw domowych oraz dostarcza ciepło wytworzone w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska.  Zdaniem Izabeli Van den Bossche rozwój źródeł kogeneracyjnych zasilanych alternatywnym paliwem powstałym z odpadów, jak również z biomasy będzie zależał od inwestorów, działających w bliskiej współpracy z władzami lokalnymi. – Regulacje wspierające zrównoważony rozwój miast i obniżanie emisji będą zachęcać do wdrażania takich rozwiązań. Rośnie konkurencja ośrodków miejskich o ludzi. Im bardziej rozwinięty jest kraj, tym bardziej przyjazne są jego miasta. Polacy chcą tego samego. Nie chcą mieszkać w miejscowości z dymiącą elektrociepłownią w centrum miasta. Pojawiają się technologie, które pomogą spalać węgiel i inne paliwa w mniej dolegliwy dla obywatela sposób. – Izabela Van den Bossche

EC ZABRZE jest nie tylko najnowocześniejszą elektrociepłownią w Polsce, ale jedna z najbardziej nowoczesnych w Europie. Już w najbliższym sezonie grzewczym, będzie produkować ciepło dla kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.

Eksperci szacują, że dzięki nowej elektrociepłowni emisja pyłów spadnie ponad jedenastokrotnie, emisja dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie, a tlenku azotu blisko trzykrotnie.

Oficjalne otwarcie elektrociepłowni odbędzie się już 20 września

———————————————————————————————————-

Ponad 100 lat historii elektrowni w Zabrzu

Historia zabrzańskiego zakładu rozpoczęła się 21 grudnia 1897 roku, kiedy z nowo powstałej elektrowni popłynął pierwszy prąd. Zasilał on domy mieszkańców Zabrza, które wówczas nie miało jeszcze praw miejskich. Ten symboliczny moment zapoczątkował ponadstuletnią historię zabrzańskiego zakładu i dał impuls do rozwoju elektroenergetyki na Śląsku. W wyniku dokonywanych w okresie międzywojennym modernizacji i rozbudowy urządzeń produkcyjnych elektrownia stała się jedną z największych w regionie. Zniszczenia i grabieże podczas II wojny światowej sprawiły, że moc produkcyjna zmniejszyła się o połowę, jednak pomimo to udało się utrzymać funkcjonowanie zakładu. W 2018 r. zakład w Zabrzu rozpoczyna nowy etap swojego funkcjonowania stając się elektrociepłownią opalaną nie tylko węglem ale także paliwem alternatywnym RDF.

Gospodarka obiegu zamkniętego – cele Unii Europejskiej

Komisja Europejska wyznaczyła do 2030 r. nowe wartości docelowe dla recyklingu odpadów opakowaniowych: wszystkie opakowania 70 proc., tworzywa sztuczne 55 proc., drewno 30 proc. metale żelazne 80 proc., aluminium 60 proc., szkło 75 proc., papier i tektura 85 proc.

Oprócz selektywnej zbiórki papieru, tektury, szkła, metali i tworzyw sztucznych, do 2022 r. selektywnie będą musiały być zbierane niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych, do 2023 r. – bioodpady, a do 2025 r. – materiały włókiennicze.

Do 2035 r. ilość składowanych odpadów komunalnych musi zostać zredukowana do najwyżej 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

100 lat polskiej energetyki

Po I Wojnie Światowej w Polsce czynnych było ok. 280 elektrowni, głównie przemysłowych, o łącznej mocy 210 MW i rocznej produkcji ok. 500 GWh. W okresie międzywojennym miał miejsce umiarkowany rozwój elektroenergetyki.  W 1938 r. czynnych było 3198 elektrowni o łącznej mocy 1668 MW i łącznej produkcji 3974 GWh. Największe elektrownie zawodowe w tym okresie to: El. Powiśle 83 MW, El. Pruszków 31.5 MW, Łaziska 105 MW, Będzin 23.5 MW, Zabrze 70.3 MW, Szombierki 51.2 MW, Łódź 101 MW, Garbary w Poznaniu 42 MW. Jednak elektrownie te nie stanowiły połączonego systemu. Nie powstała jeszcze ogólnopolska sieć elektroenergetyczna. Wybudowano jedynie fragmenty linii 150 kV z El. Rożnów do Warszawy z odgałęzieniem do Stalowej Woli i Ostrowca Świętokrzyskiego. Wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej zajmowało się szereg lokalnych przedsiębiorstw.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej mamy zmierzać do gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. circular economy czyli nie tylko ograniczać wytwarzanie śmieci, ale odpady powstające w cyklu gospodarczym możliwie najpełniej wykorzystywać, nadawać im nowe życie. W najbliższych latach Bruksela planuje znacząco ograniczyć składowania śmieci, które można ponownie wykorzystać, zaś odpady, które nie nadają się do recyklingu coraz częściej są wykorzystywane jako paliwo z którego otrzymuje się energię elektryczną i cieplną. Alternatywne paliwo RDF (Refuse Derived Fuel) pochodzi z materiałów o wysokiej wartości opałowej – ok. 18 megadżuli na kilogram masy, wykorzystywane jest w elektrowniach i cementowniach.

Pozostało 89% artykułu
Energetyka Zawodowa
Trwa czyszczenie w Orlenie. Piotr Guział stracił stanowiska w dwóch spółkach
Energetyka Zawodowa
Tauron i Eneę dzielą wyniki, łączą obawy o taryfy
Energetyka Zawodowa
Nowy prezes Orlenu zapowiada weryfikacje projektów. Mały atom do zmian
Energetyka Zawodowa
Orlen: spadek zysków w pięciu kluczowych biznesach
Energetyka Zawodowa
Opóźnienia inwestycji gazowych szkodzą OZE
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy