O osiągnięciu porozumienia podczas spotkania w czwartek z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean’a-Claude’a Junckera, poinformowała kancelaria prezydent Litwy. Dalia Gribauskaite podkreśliła, że połączenie systemów energetycznych Litwy, Łotwy, Estonii z Zachodem przez Polskę, zapewni bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, a także da niższe ceny energii elektrycznej, cytuje agencja BNS.

Ważne jest też, że podpisane porozumienie pozwala na uzyskanie finansowego wsparcia Unii jeszcze w bieżącej perspektywie. Rok 2018 r będzie decydujący we wprowadzeniu w życie projektu połączenia systemów energetycznych. Strony uzgodniły jak można szybko zakończyć polityczne i techniczne prace nad odłączeniem sieci Litwy, Łotwy i Estonia od kontrolowanego przez Rosję systemu BRELL.

Uczestnicy Planu ds. połączenia bałtyckiego rynku energetycznego (BEMIP – Baltic Energy Market Interconnection Plan) ustalili, że wnioski o finansowanie konkretnych inwestycji wpłyną do Brukseli do jesieni tego roku. Całkowite odłączenie nastąpić ma do 2025 r.