Mieszkańcy województwa śląskiego mają czas do końca roku na wymianę ponad 10-letnich pieców bezklasowych. Od 2022 korzystanie z kopciuchów będzie karalne, a grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Mimo to na Śląsku wciąż działa ponad pół miliona przestarzałych kotłów. – Ich wymiana postępuje za wolno. Zła jakość powietrza generuje możliwe do uniknięcia koszty społeczne i ekonomiczne, w postaci chorób, przedwczesnych zgonów czy dni spędzanych na zwolnieniu, z powodu schorzeń powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza – alarmują społecznicy.

Stowarzyszenia i fundacje ekologiczne apelują o odważne działania władz samorządowych i ambitniejszą politykę antysmogową. Wśród postulatów znalazły się m.in. wprowadzenie zakazu instalowania kotłów na węgiel w nowych budynkach, podniesienie celów redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych z sektora komunalno-bytowego oraz dokładna, rzetelna i skuteczna realizacja uchwały antysmogowej. – Działania województwa są pozorowane i chaotyczne, a tymczasem jakość powietrza na Śląsku ciągle nie spełnia standardów Światowej Organizacji Zdrowia – podkreśla Patryk Białas, prezes Stowarzyszenia BoMiasto. – Mamy prawo do czystego powietrza i chcemy, żeby w końcu zaczęło ono obowiązywać. Nie możemy tracić kolejnych lat na rozmowy, kiedy stawką jest zdrowie i życie mieszkańców Śląska – dodaje Natalia Wrocławska z BoMiasto

Petycję dotyczącą uchwały antysmogowej podpisało 12 organizacji zajmujących się walką o czyste powietrze: BoMiasto, Greenpeace Polska, WWF Polska, Heal Polska, Client Earth, Klub Myśli Ekologicznej, Polska Zielona Sieć, Kongres Ruchów Miejskich, Lepsze Zabrze, Fundacja Otwarty Plan, Stowarzyszenie Nasza Ziemia i Eko – Unia.