Ustawa kogeneracyjna w II kwartale na rządzie

Fotorzepa, Bartosz Jankowski

Do końca czerwca rząd ma przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który przygotowuje resort energii.

W zapowiedzi prac legislacyjnych rady ministrów zapowiedziano nie tylko datę przyjęcia projektu przez rząd (II kwartał 2018 r.), ale też podstawowe założenia dotyczące nowego mechanizmu wsparcia jednoczesnej produkcji prądu i ciepła.

Ten obecny – oparty na certyfikatach (żółtych dla jednostek gazowych i czerwonych dla węglowych) – kończy się w tym roku. „Brak określenia mechanizmu wsparcia generuje niepewność po stronie operatorów istniejących jednostek, co do możliwości ich funkcjonowania po 2018 r., a także nie generuje bodźców inwestycyjnych dla budowy nowych źródeł wytwórczych” – uzasadniano na stronie KPRM.

Projektowany mechanizm wsparcia zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla nowych elektrociepłowni już działających i tych dopiero planowanych. Osobny system będą miały także instalacje małe, do 1 MW.

I tak, dla nowych instalacji przewidziano aukcje, gdzie każdy z inwestorów przedstawiać będzie swoją ofertę. Wygra ten, kto zaproponuje najniższy jednostkowy koszt wytwarzania. Mechanizm ten ma z jednej strony wprowadzić zachętę dla inwetsorów, ale z drugiej wymusić konkurencję. Premiowane mają być technologie i lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest najbardziej efektywne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne. Celem jest zminimalizowanie kosztów funkcjonowania systemu.

Z kolei w przypadku istniejących instalacji wysokość wsparcia ma pokrywać lukę między kosztami wytwarzania energii w danej elektrociepłowni, a rynkową ceną energii.

„Powyższe rozwiązanie w odróżnieniu od zaproponowanego modelu aukcyjnego dla nowych instalacji lepiej odpowiada potrzebom istniejących instalacji, które dla utrzymania produkcji energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie wymagają stosownego wsparcia – wyeliminowane zostaje ryzyko, że istniejąca jednostka nie wygra aukcji, a tym samym nie będzie mogła utrzymać dotychczasowej produkcji” – tłumaczono na stronie KPRM.

Wysokość premii kierowanej do istniejących instalacji wysokosprawnej kogeneracji określana będzie corocznie w formie rozporządzenia. Jak zaznaczono, coroczne ustalanie wysokości premii umożliwi właściwe dostosowywanie jej wysokości do zmieniających się warunków rynkowych. Jednocześnie dopuszcza się możliwość określania wysokości premii na poziomie 0 zł/MWh. To oznacza, że Kogeneracja może funkcjonować bez dodatkowego wsparcia, jeśli w danym roku pozwolą na to warunki rynkowe.

Dla instalacji najmniejszych (o mocy zainstalowanej do 1 MW) proponuje się wprowadzenie odrębnego mechanizmu polegającego na zagwarantowaniu stałej premii do ceny energii elektrycznej (feed in premium), o z góry określonej wartości.

Ma to promować rozwój wysokosprawnej kogeneracji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także w sektorze komunalnym np. w małych miastach, w ramach osiedli czy przez pojedyncze budynki użyteczności publicznej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Małe wiatraki nad przepaścią. Powód? Wyższy podatek

W lutym przedstawiciele resortów finansów, energii oraz infrastruktury mają się spotkać z właścicielami wiatraków. ...

Tańsze sierpniowe wakacje

Spadek cen ropy naftowej zaowocował niższymi rachunkami przy dystrybutorach. Czyli wakacje będą tańsze, niż ...

Nowi w radzie nadzorczej Energi

Obradujące 7 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi podjęło uchwały wprowadzające zmiany w ...

Potrzeba więcej dodatków do paliw

Diesel i benzyny muszą zawierać coraz więcej biokomponentów. Do realizacji tego celu konieczne są ...

Niemieccy parlamentarzyści przeciwko Nord Stream 2

Polska i kraje bałtyckie protestują przeciwko gazociągowi Nord Stream 2. Po ich stronie stanęła ...

URE: Potrzebne wyższe obligo na energię

Urząd Regulacji Energetyki chce wyższego obowiązku sprzedaży energii przez giełdę. Od stycznia wzrosło ono ...