1. Współwłaścicielami spółki Grupa Altum Sp. z o.o. są spółki Biurorachunkowe.com i Altum Finance - jedynym właścicielem spółki, posiadającym 100% udziałów, jest Altum Finance;

2. Prokurentem spółki Grupa Altum Sp. Z o.o. jest Monika Wołyniec - spółka nie posiada prokurenta

Grupa Altum Sp. z o.o. reprezentowana przez:

Sławomira Wołyniec
Prezesa Zarządu
/adres korespondencyjny do wiadomości redakcji/