Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje co kwartał porównania cen energii. W trzecim kwartale 2022 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła ponad 566 zł/MWh. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to blisko 283 zł/MWh. Tylko między II a III kw. tego roku cena energii na giełdzie wzrosło o blisko 100 zł za MWh. W tym samym czasie wytwórcy sprzedawali energię w kontraktach dwustronnych zawieranych na rynku pozagiełdowym (tzw. kontrakty OTC) za średnio ponad 615 zł/MWh.

URE tłumaczy, że średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (giełdowym) obejmuje sprzedaż energii (wielkość sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz poprzez giełdy energii.

Czytaj więcej

Gaz wraca do normalności. Tanieje coraz szybciej

Przypomnijmy, że w listopadzie br. weszły w życie zapisy ustawy nowelizującej Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Znosi ona m.in. obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie towarowej oraz zaostrza sankcje za manipulowanie rynkiem.