Nowelizacja zakłada zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii dla wytwórców energii z gazu i węgla. Ma to zapewnić – zgodnie z intencją ustawodawcy – przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną swobodę w zakresie wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej.

Handel na giełdzie w dalszym ciągu będzie się odbywał, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej.

Czytaj więcej

Unimot dużo zarabia na handlu paliwami

Nowela zakłada zwiększenie odpowiedzialności administracyjnej i karnej potencjalnych przedsiębiorstw manipulujących na rynku energii elektrycznej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.