Jak wynika z danych Towarowej Giełdy Energii, we wrześniu 2022 r. wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2022 r. 11 882 212 MWh, co oznacza spadek o 53,6 proc. w stosunku do września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia następnego ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 855,09 zł/MWh i jest to spadek o 535,67 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła we wrześniu 2022 r. 1 781,79 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,28 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br.

Czytaj więcej

Rząd szykuje kolejne obniżki cen na rynku hurtowym energii

Na rynku gazu ziemnego jest podobnie. Zawarto we wrześniu 2022 r. transakcje o wolumenie 10 154 229 MWh. Oznacza to spadek rok do roku o 59,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia bieżącego ukształtowała się na poziomie 901,74 zł/MWh, co stanowi spadek o 202,89 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 wyniosła we wrześniu br. 971,09 zł/MWh, czyli o 53,80 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2022 r.