Jak wynika z informacji rządowych, 17 lutego Komitet Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa".Po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji nisko i zeroemisyjnych inwestycji a NABE, działająca w formie spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, będzie właścicielem wytwórczych aktywów węglowych. - Rolą NABE będzie zapewnienie niezbędnego bilansu mocy w systemie energetycznym, ograniczając się do niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i stopniowego odstawiania jednostek węglowych wraz z postępującym przyrostem mocy ze źródeł nisko i zeroemisyjnych, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tym samym wydzielenie aktywów węglowych pozwoli na przeprowadzenie kontrolowanej transformacji energetycznej - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Proces wydzielania aktywów przyjmie formułę nabycia przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Enea, Tauron, wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym w tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz. Następnie Skarb Państwa dokona integracji nabytych aktywów w ramach jednego podmiotu. Integratorem będzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Integracja nastąpi poprzez połączenie nabytych przez Skarb Państwa spółek lub ich wniesienie na podwyższenie kapitału do PGE GiEK. PGE GiEK będzie działał pod firmą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego