Sytuacja w branży kolejowej

PKP Energetyka pomaga przewoźnikom. Potrzebne są jednak przede wszystkim kompleksowe działania, które wesprą kolejową branżę w długim terminie.

Publikacja: 28.04.2020 06:46

Sytuacja w branży kolejowej

Foto: energia.rp.pl

Ograniczenia w poruszaniu się zmusiły do drastycznego zmniejszenia siatki połączeń krajowych, a połączenia międzynarodowe zostały zawieszone. Przewoźnicy pasażerscy obniżyli przewozy nawet o ponad 60 proc., w podobnej proporcji zmalały im przychody. – Odnotowujemy niższą frekwencję w pociągach, średni spadek rezerwacji biletów wynosi 93 proc. – wskazuje prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

Pomoc tu i teraz

Dlatego spółka PKP Energetyka, dostawca energii elektrycznej dla sektora kolejowego, podjęła decyzję o bezpośrednim wsparciu swoich klientów trakcyjnych. Umożliwiła im korekty planów wykonywanej pracy przewozowej. Dzięki temu przewoźnicy zapłacą za zużytą, a nie zamówioną energię. Pozwoli to przewoźnikom dostosować ilość kupowanej energii trakcyjnej do ograniczonego rozkładu jazdy. – Zmniejszenie ruchu w sektorze kolejowym istotnie obniża zapotrzebowanie na energię trakcyjną. Jednocześnie mamy obowiązek utrzymania stabilności i pełnej ciągłości zasilania sieci, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym. Wiemy, że kolej może przetrwać ten trudny czas tylko dzięki wzajemnemu wsparciu i bliskiej współpracy całego sektora. Pomagamy przewoźnikom tu i teraz, bo potrzebne są szybkie, konkretne działania – podkreśla prezes zarządu PKP Energetyka Wojciech Orzech.

To dobry ruch dla przewoźników kolejowych. – Decyzja PKP Energetyka to dla nas ogromne wsparcie i wyraz solidarności kolejowej. PKP Intercity tymczasowo ograniczyło ofertę przewozową i zmniejszyło częstotliwość kursowania niektórych pociągów ze względu na malejące zainteresowanie przejazdami. Naszym obowiązkiem, jako spółki skarbu państwa, jest utrzymywanie zdolności operacyjnej i gotowość na start po kryzysie – zaznacza prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

""

Kolejny rok z rzędu więcej energii zużywamy, niż produkujemy

energia.rp.pl

– Absolutnie nikt, w momencie deklaracji zużycia energii, nie mógł się spodziewać takiej sytuacji jaka obecnie panuje. Przewozy pasażerskie to jedna z tych gałęzi, która w pierwszej kolejności została mocno dotknięta skutkami epidemii, dlatego każda forma odciążenia budżetu kolejowych przewoźników jest pozytywna – przyznaje dyrektor biura Klaster „Luxtorpeda 2.0” Mateusz Izydorek.

System naczyń połączonych

Prezes zarządu Fundacji Pro Kolej Jakub Majewski zwraca uwagę, że w obecnych warunkach sposób reagowania na kryzys i instrumenty przygotowywane przez zarządców infrastruktury i dostawców energii są absolutnie kluczowe z punktu ratowania sytuacji w sektorze kolejowym. – Nie do przecenienia jest w tym zakresie solidarność branży, bo kolej to system naczyń połączonych, w którym wszystkie podmioty zależą od siebie nawzajem. A powodzenie poszczególnych graczy zależy od dobrej kondycji pozostałych – tłumaczy Majewski.

Wkrótce w złej sytuacji mogą znaleźć się także przewoźnicy towarowi. – Na takie prognozy wskazują opublikowane przez GUS informacje o wskaźniku klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach (NSA) które za marzec wynoszą -44,2 – zauważa Izydorek.

Inicjatywa PKP Energetyka wesprze wiele budżetów przedsiębiorstw przewozowych, ale nie rozwiąże sytuacji w branży w długim terminie. Dlatego kolejarze apelują o „Tarczę antykryzysową dla kolei”, która powinna uwzględniać dramatyczną sytuację całego sektora. – Kluczowe będą kompleksowe rozwiązania dla kolei, które uwzględnią zarówno potrzeby firm infrastrukturalnych, jak i przewoźników –  uważa prezes zarządu PKP Energetyka.

""

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski md Mateusz Dąbrowski

energia.rp.pl

Klaster Luxtorpeda, Forum Kolejowe, Pro Kolej, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych oraz Instytut Spraw Obywatelskich wystąpiły do rządu z wnioskiem o przyznanie przewoźnikom kolejowym pomocy w związku w ich trudną sytuacją spowodowaną pandemią.

Infrastruktura krytyczna

Straty w kryzysie powiększają się lawinowo z dnia na dzień. Na przykład energetyka kolejowa należy do infrastruktury krytycznej kraju. Zawsze, tym bardziej w czasach kryzysu, musi spełniać wysokie oczekiwania i kryteria funkcjonowania.

W nadzwyczajnej sytuacji operatorzy infrastruktury kolejowej ponoszą dodatkowe nakłady pracy i koszty, aby zapewnić stabilność, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii. Podczas gdy przychody tych podmiotów dramatycznie spadają. – Należy pamiętać, że dystrybutor energii, na podstawie planów zużycia, dużo wcześniej zakupił tę energię i pozostaje z wyzwaniem jakim jest jej sprzedaż. W tej sytuacji znajduje się również PKP PLK oraz inne firmy zarządzające elementami infrastruktury kolejowej. Dla tych firm również powinny pojawić się propozycje wsparcia i ulg ze strony rządowej, o co zresztą apelują oni do Ministerstwa Infrastruktury m.in. w postulatach przesyłanych przez organizacje branżowe – przypomina Izydorek.

""

Inteligentny System Dystrybucji Kolejowej, oparty w 100 proc. o cyfrową mapę infrastruktury energetycznej, to podstawa do integracji sieci z magazynami energii. Fot./materiały prasowe

energia.rp.pl

Aby zapewnić stabilność systemu energetycznego i ciągłość dostaw PKP Energetyka utworzyła m.in. 12 dodatkowych, niezależnych i w pełni odizolowanych centrów dyspozytorskich jako rezerwowe dla służb odpowiedzialnych za ciągłość dostaw i dystrybucję energii. Zabezpieczono także działanie grupy blisko 90 dyspozytorów, którym zagwarantowano warunki do pracy w pełnej izolacji. Brygady w terenie funkcjonują w oparciu o komunikację elektroniczną z użyciem systemu klasy Workforce Management (PLANER), a wszyscy pracownicy administracyjni pracują zdalnie. Całość działań koordynuje Sztab Kryzysowy składający się z 40 menedżerów z wszystkich kluczowych obszarów, który pracuje w trybie ciągłym przez 7 dni w tygodniu. Firma wspiera swoich pracowników, dostarczając im potrzebne środki dezynfekujące i zabezpieczające. Uruchomiła również specjalny program wsparcia dla swoich emerytowanych pracowników.

Ograniczenia w poruszaniu się zmusiły do drastycznego zmniejszenia siatki połączeń krajowych, a połączenia międzynarodowe zostały zawieszone. Przewoźnicy pasażerscy obniżyli przewozy nawet o ponad 60 proc., w podobnej proporcji zmalały im przychody. – Odnotowujemy niższą frekwencję w pociągach, średni spadek rezerwacji biletów wynosi 93 proc. – wskazuje prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

Pomoc tu i teraz

Pozostało 93% artykułu
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni