Nowy czempion zmian w polskiej energetyce

Transformacja polskiej energetyki przyspiesza, choć odbywa się w trudnym otoczeniu regulacyjnym i biznesowym – pisze Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia, wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Publikacja: 17.10.2018 14:50

Nowy czempion zmian w polskiej energetyce

Foto: Fotorzepa/Tomasz Jodłowski

Otwarcie na innowacje usprawniające działalność operacyjną, aktywność w nowych obszarach biznesowych, inwestycje modernizujące i dywersyfikujące miks energetyczny oraz koncentracja na relacjach z klientem – to działania, które znacząco zmieniają funkcjonowanie polskiego sektora energetycznego.

Ekosystem innowacji

Dwa ostatnie lata w Grupie TAURON stały pod znakiem budowy ekosystemu innowacji, który dziś obejmuje 40 projektów badawczo-rozwojowych oraz intensywną współpracę z otoczeniem biznesowym w „modelu open innovation”.

Podstawowym założeniem funkcjonowania naszego ekosystemu innowacji jest to, że poszukujemy rozwiązań na problemy rozwojowe, które precyzyjnie zdefiniowaliśmy w Strategicznej Agendzie Badawczej – mapie drogowej innowacji w TAURONIE. Kwestią otwartą jest natomiast sposób, w jaki dane rozwiązanie uzyskamy. W grę wchodzą m.in. wewnętrzne projekty badawczo-rozwojowe, współpraca ze start-upami, zaangażowanie się w globalny program badawczy cenionej instytucji naukowej. Dla nas ważne jest to, czy wypracowana technologia usprawnia naszą działalność i czy istnieje możliwość rentownego wpięcia jej w biznes.

Dziś prowadzimy ponad 40 projektów badawczo-rozwojowych – od wydobycia węgla kamiennego, przez wytwarzanie i dystrybucję energii po sprzedaż i obsługę klienta. Projekty te są na różnym stadium zaawansowania. część z nich jest już w fazie pilotażowej, w której weryfikujemy na naszej infrastrukturze potencjał biznesowy i sprawność technologiczną.

We wrześniu uruchomiliśmy instalację, której celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny do napędzania samochodów (SNG). Metan powstaje w wyniku reakcji CO2 z wodorem pochodzącym z elektrolizy wody. Proces ten może być zasilany nadwyżką taniej energii wytworzonej np. ze źródeł odnawialnych w tzw. dolinach obciążeń (przy zmniejszonym zapotrzebowaniu, np. nocą). Technologia jest więc nie tylko perspektywicznym rozwiązaniem dla wykorzystania CO2, ale również sposobem na magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii – farm wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych.

Niedawno ekosystem innowacji wzbogaciliśmy o instrument finansowy poprzez powołanie funduszu CVC. Dzięki temu, startu-pom, dysponującym dobrym pomysłem, możemy zaproponować kompleksową współpracę – od udziałów w programach akceleracyjnych, przez wsparcie kompetencyjne i udostępnienie infrastruktury dla skalowania i testowania technologii po wsparcie finansowe w etapie seed do 3 milionów złotych i szersze wsparcie w etapie growth do 32 milionów złotych.

Magazynowanie energii – change makerem energetyki

Do współpracy zapraszamy także firmy technologiczne oraz uznane instytucje naukowe. Dobrym przykładem synergii podejmowanych przez nas działań jest rozwój technologii magazynowania. Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute, uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze startupem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie. Budujemy również magazyn energii zlokalizowany w pobliżu naszej farmy wiatrowej, by potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania w oparciu o innowacyjne magazyny wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne. Ponadto technologie te znajdą się również w centrum zainteresowania wspomnianego już funduszu CVC.

IOT w Smart City

Angażujemy się również w nowe dla nas obszary biznesowe, otwierając się na współpracę z największymi firmami technologicznymi. We Wrocławiu wraz z Ericssonem będziemy rozwijać usługi na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem Internetu Rzeczy. Wdrożenie budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, komunalnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu sieci czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji.

Odpowiednio dobrane rozwiązania technologiczne ułatwią bezpieczne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym czy miejscami parkingowymi, czyniąc miasto bardziej komfortowym dla mieszkańców. Istotnym elementem projektu, będzie również zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych pochodzących z zainstalowanych czujników oraz inteligentnej infrastruktury.

Dywersyfikacja miksu energetycznego

W Grupie TAURON nie planujemy już budować dużych elektrowni węglowych, a blok o mocy 910 MW w Jaworzno jest ostatnią tego typu inwestycją. Przypomnę tylko, że nowy blok, który oddamy do użytku w czwartym kwartale 2019 roku, pracując z najwyższą w swojej klasie sprawnością w Europie, zredukuje o 91 proc. emisje pyłów, a tlenków azotu i siarki odpowiednio o 82 proc. i 95 proc. Ponadto, realizując idee gospodarki obiegu zamkniętego, nie będzie wymagał składowania odpadów po spalaniu: popiołów, gipsu czy żużla, gdyż zostaną one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym.

Obecnie w TAURONIE przygotowujemy inwestycje w nowe moce wytwórcze, w tym w energetyce odnawialnej o łącznej mocy około 700 MW. Warunkiem ich realizacji jest zapewnienie odpowiedniej rentowności oraz korzystnego, stabilnego systemu wsparcia regulacyjnego.

Na początku października rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy około 200 MW. Transakcję tą chcielibyśmy sfinalizować już na przełomie roku. Poza wiatrakami aktualnie rozważamy pięć potencjalnych lokalizacji farm fotowoltaicznych na terenach niewykorzystanych gospodarczo.

Już dziś wytwarzamy energię w 34 elektrowniach wodnych i czterech farmach wiatrowych. W drugim kwartale 2018 r. przyłączyliśmy też do sieci niemal 2000 mikroinstalacji. To rekord Polski w tym zakresie.

Współczesny rynek jest niezwykle wymagający, a przy tym coraz mniej stabilny. Sukces mogą odnieść na nim jedynie firmy, które potrafią w trudnym otoczeniu rynkowym szybko zidentyfikować i wykorzystać szanse biznesowe oraz odpowiadać na coraz wyższe wymagania klientów. Musimy przy tym uwzględniać fakt, że energetyka należy do sektora usług publicznych, które muszą być dostępne dla każdego i odpowiadać na zróżnicowane potrzeby różnych grup klientów.

Otwarcie na innowacje usprawniające działalność operacyjną, aktywność w nowych obszarach biznesowych, inwestycje modernizujące i dywersyfikujące miks energetyczny oraz koncentracja na relacjach z klientem – to działania, które znacząco zmieniają funkcjonowanie polskiego sektora energetycznego.

Ekosystem innowacji

Pozostało 96% artykułu
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wspomogła Polskę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę