Duże projekty z poślizgiem

W polskich koncernach coraz częściej pojawiają się problemy z terminowym oddaniem do użytku sztandarowych projektów. Chodzi zwłaszcza o branżę energetyczną i surowcową.

Publikacja: 18.02.2018 21:00

Duże projekty z poślizgiem

Foto: Adobe Stock

Do terminowej realizacji energetycznych inwestycji szczęścia nie ma m.in. PKN Orlen. W czerwcu 2017 r. koncern oddał do użytku elektrociepłownię gazową we Włocławku. Pierwotnie miała ruszyć już w grudniu 2015 r. Mniejsze opóźnienia dotyczą podobnej inwestycji realizowanej w Płocku. Początkowo liczono, że komercyjna eksploatacja tej elektrociepłowni zacznie się pod koniec 2017 r. Nowy termin to I kwartał tego roku.

Kluczowe elektrownie

Opóźnienia występują w realizacji sztandarowej inwestycji PGE, czyli w budowie bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Koncern już kilka miesięcy temu informował, że konsorcjum firm budowlanych chce przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z końca lipca na koniec grudnia tego roku, a bloku nr 6 z końca marca 2019 r. na koniec lipca 2019 r. PGE propozycję zmiany harmonogramu nadal analizuje.

Problemy z terminowym oddaniem do eksplantacji nowego bloku w Elektrowni Kozienice miała Enea. Pierwotnie zakładano, że projekt zostanie zakończony w lipcu 2017 r. Później ten termin przesunięto o pięć miesięcy. – Wynikało to z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy, a jej wartość na skutek podpisania aneksu nie uległa zmianie – tłumaczy Berenika Ratajczak, starszy specjalista ds. PR w Enei. Jakie to przyczyny, nie wyjaśnia.

Bloki gazowo-parowe

PGNiG podaje, że zgodnie z aktualnym kontraktem budowa bloku gazowo-parowego na warszawskim Żeraniu przewidziana jest na lata 2017–2020. Inwestycja miała być jednak zrealizowana szybciej. – We wcześniejszym przetargu ogłoszonym w 2014 roku PGNiG Termika otrzymała trzy oferty. Wszystkie przewyższały kwotę, którą przewidziano na sfinansowanie zamówienia, dlatego w 2016 roku PGNiG Termika unieważniła postępowanie przetargowe – informuje biuro prasowe PGNiG.

Koncern tłumaczy, że przyczyny opóźnień w budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, który jest realizowany razem z Tauronem, leżały po stronie generalnego wykonawcy. W efekcie odstąpiono od zawartej z nim umowy i wystąpiono o wypłatę kar umownych. Obecnie sprawa jest w postępowaniu arbitrażowym. W kolejnym kroku opracowano koncepcję dokończenia inwestycji, a następnie podpisano nową umowę. – Obecnie inwestycja jest realizowana zgodnie z nowym harmonogramem, który przewiduje, że przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w IV kwartale 2019 r. – podaje PGNiG.

Tauron, oprócz problemów ze Stalową Wolą, musi się zmagać z opóźnieniami w Elektrowni Jaworzno. Spółka tłumaczy, że termin realizacji tej inwestycji został wydłużony o osiem miesięcy, gdyż zaszła konieczność zmiany sposobu tzw. posadowienia obiektów bloku. Ponadto zleceniem objęto przeprowadzenie dodatkowych prac.

Brak pozwolenia

Problemy z realizacją kanadyjskiej inwestycji ma KGHM. Niedawno nie przyznano firmie certyfikatu oceny środowiskowej dla kopalni miedzi i złota Ajax. – Odpowiednie resorty federalne dokonają teraz rewizji sprawy. Rząd federalny ostatecznie określi, czy niekorzystne skutki tego projektu są uzasadnione, tak aby projekt mógł być procedowany pomimo niepożądanego oddziaływania – mówi Justyna Mosoń, rzecznik KGHM.

Na czas projektu EFRA nie zrealizuje Grupa Lotos. Tym samym efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji nowych instalacji rafineryjnych pojawią się z opóźnieniem. Chodzi o około 2 dolary dodatkowej marży na każdej baryłce przerabianej ropy.

Opinia

Kamil Kliszcz, analityk DM mBanku

Źródła opóźnień w realizacji dużych projektów inwestycyjnych dokonywanych przez polskie koncerny są różne. Dla przykładu Grupa Lotos ma problem z terminową realizacją projektu EFRA ze względu na ograniczoną dostępność wykonawcy do siły roboczej. W PGE opóźnienia w budowie bloków energetycznych w Elektrowni Opole są wynikiem problemów materiałowych, a w Tauronie budowa bloku energetycznego w Jaworznie napotykała na problemy projektowe. Każdy z dużych projektów jest dość skompilowany i zazwyczaj firmy realizują je po długim okresie braku przeprowadzania istotnych inwestycji. W efekcie często dopiero nabierają doświadczenia przy tego typu przedsięwzięciach. Dziś trudno przewidzieć, czy będą dalsze opóźnienia oraz co może mieć na nie wpływ. Na pewno boom w branży budowlanej i trudności z dostępnością odpowiedniej kadry oraz presja na wzrost wynagrodzeń nie ułatwiają terminowej realizacji sztandarowych projektów. Tymczasem każde opóźnienie w oddaniu ich do użytku, to dla polskich koncernów utracone korzyści sięgające nawet kilkuset milionów złotych.

Do terminowej realizacji energetycznych inwestycji szczęścia nie ma m.in. PKN Orlen. W czerwcu 2017 r. koncern oddał do użytku elektrociepłownię gazową we Włocławku. Pierwotnie miała ruszyć już w grudniu 2015 r. Mniejsze opóźnienia dotyczą podobnej inwestycji realizowanej w Płocku. Początkowo liczono, że komercyjna eksploatacja tej elektrociepłowni zacznie się pod koniec 2017 r. Nowy termin to I kwartał tego roku.

Kluczowe elektrownie

Pozostało 90% artykułu
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?