Połaniec już w rękach Enei

Enea kupiła we wtorek 100 proc. akcji Engie Energia Polska , do której należy Elektrownia Połaniec, za podawaną wcześniej wstępną cenę w wysokości 1,26 mld zł.

Publikacja: 14.03.2017 19:00

Połaniec już w rękach Enei

Foto: Wikipedia

Poznańska grupa ocenia, że transakcja wpłynie pozytywnie na jej udział w hurtowym rynku energii, a także spowoduje wzrost przychodów i poziomu EBITDA grupy.

Jak podano w komunikacie, akcje zostały nabyte w głównej mierze ze środków własnych spółki, w tym ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji, a także emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Enea podała, że przejęcie kontroli nad Połańcem wpisuje się w strategię rozwoju grupy w perspektywie do 2030 roku. Przyczyni się bowiem do „integracji opartego o własny surowiec, efektywnego kosztowo i operacyjnie, obszaru wydobywczo – wytwórczego Kozienice – Bogdanka – Połaniec”.

Jak wskazano, elektrownia Połaniec wchodząca w skład EEP zrealizowała w ostatnich latach wart łącznie ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny.

„Proces ten przedłużył funkcjonowanie elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. Elektrownia Połaniec wyposażona jest również w jeden z największych na świecie bloków biomasowych o mocy ponad 200 MW produkujący zieloną energię” – napisano w komunikacie. Według wstępnych szacunków EEP przychody ze sprzedaży spółki za rok 2016 sięgnęły 2,5 mld zł (w tym 73 mln zł z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2). EBITDA skorygowana o ewentualne odpisy na utratę wartości aktywów wyniosła 359 mln zł w 2016 roku. Kapitał obrotowy EEP na koniec 2016 roku (definiowany jako aktywa obrotowe skorygowane o 113 mln zł spłaty pożyczki do ENGIE, minus zobowiązania krótkoterminowe bez kredytów) wynosił ok. 600 mln zł.

Łączna moc zainstalowana brutto w EEP wynosi ok. 1,9 GW, co pozwoliło na wytworzenie ok. 10,2 TWh energii elektrycznej w 2016 roku. Elektrownia Połaniec spaliła ok. 3,9 Mt węgla oraz ok. 1,7 Mt biomasy.

Poznańska grupa ocenia, że transakcja wpłynie pozytywnie na jej udział w hurtowym rynku energii, a także spowoduje wzrost przychodów i poziomu EBITDA grupy.

Jak podano w komunikacie, akcje zostały nabyte w głównej mierze ze środków własnych spółki, w tym ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji, a także emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Elektroenergetyka
Tauron widzi ryzyka w dalszym mrożeniu cen energii
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy