Łatwiej zmienimy sprzedawcę prądu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie Centralnego Systemu Wymiany Informacji. Powstanie do połowy przyszłego roku.

Publikacja: 09.06.2016 21:00

Łatwiej zmienimy sprzedawcę prądu

Foto: Fotorzepa/Sławoir Mielnik

Przedsiębiorstwo utworzone przez pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych (Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Tauron Dystrybucja) ma się zajmować utrzymaniem i rozwojem systemu, który będzie swojego rodzaju hubem informatycznym.

Ma on umożliwić szybką wymianę danych oraz informacji o klientach na detalicznym rynku energii elektrycznej między dystrybutorami, sprzedawcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie. Zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bandy pozwoli to nie tylko na skrócenie procesu zmiany sprzedawcy, ale także na wejście w fazę końcową budowy rynku energii dla klientów detalicznych.

Według regulatora wymiana informacji, które często są nieprecyzyjne i udostępniane w różnym standardzie, jest dziś „wąskim gardłem” w liberalizacji rynku energii.

Ostatnio spadła dynamika migracji klientów detalicznych do alternatywnych sprzedawców.

Przypomnijmy, że lutym prezes URE wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu dystrybutorom sieci zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zmian w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, wprowadzających rozwiązania CSWI.

Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że nie doprowadzi to do ograniczenia konkurencji. Będzie również korzystna dla konsumentów. Ułatwi zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, m.in. dzięki szybszemu i pełniejszemu dostępowi do informacji o zużyciu energii. Pozwoli również na sprawne rozpatrywanie reklamacji.

Dzięki zgodzie UOKiK dystrybutorzy mogą uruchomić postępowania przetargowe na wybór dostawcy CSWI.

System ma być gotowy do połowy przyszłego roku. Taki termin wyznaczył spółkom prezes URE. Niedotrzymanie go może skutkować obniżaniem zwrotu z zainwestowanego przez spółki kapitału w taryfie dystrybucyjnej. Stworzenie CSWI jest bowiem istotnym elementem tzw. regulacji jakościowej.

Przedsiębiorstwo utworzone przez pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych (Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Tauron Dystrybucja) ma się zajmować utrzymaniem i rozwojem systemu, który będzie swojego rodzaju hubem informatycznym.

Ma on umożliwić szybką wymianę danych oraz informacji o klientach na detalicznym rynku energii elektrycznej między dystrybutorami, sprzedawcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie. Zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bandy pozwoli to nie tylko na skrócenie procesu zmiany sprzedawcy, ale także na wejście w fazę końcową budowy rynku energii dla klientów detalicznych.

Elektroenergetyka
Ukraina prosi Polskę, Rumunię i Słowację o prąd. Wymienia żarówki na LED
Elektroenergetyka
Transformacja energetyczna Jaworzna przyspiesza
Elektroenergetyka
Prąd z Polski i Rumunii wspiera Ukrainę
Elektroenergetyka
Wkrótce możliwa zgoda na pomoc publiczną dla elektroenergetyków
Elektroenergetyka
Energetycy w Niemczech schodzą pod ziemię
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?