Tauron na ostatniej prostej przed aktualizacją strategii

Branża spisała już na straty aktywa warte prawie 18 mld zł. Kwotę tę ostatnio powiększył ZE PAK, robiąc przeszacowanie na 1,9 mld zł.

Publikacja: 10.03.2016 21:00

Tauron na ostatniej prostej przed aktualizacją strategii

Foto: Fotorzepa, Tomasz Jodłowski

O powołanie tzw. rynku mocy apelują już nie tylko spółki państwowe, ale również prywatne. – Odpisy powinny być już wcześniej. Nie jesteśmy w stanie dłużej malować rzeczywistości na kolor inny, niż jest – tłumaczył Remigiusz Nowakowski, prezes Tauronu, który podał obciążone prawie 5 mld zł odpisu wyniki za 2015 r.

Z powodu zmieniającej się sytuacji rynkowej spółka aktualizuje strategię. – Patrzymy na to, co robią koncerny zachodnie, i w jakimś sensie stanowi to dla nas inspirację. Postaramy się pokazać obszary, które naszym zdaniem będą budować wartość spółki w kolejnych latach – zaznaczył Nowakowski.

Obecnie trwają finalne prace nad dokumentem. Założenia do aktualizowanej strategii mają być opracowane do końca tego kwartału, a całość będzie gotowa do końca czerwca.

Tauron weryfikuje właśnie plan inwestycyjny, który w latach 2014–2023 zakładał wydatki rzędu 37 mld zł. – Cały czas analizujemy projekt bloku gazowo-parowego w Łagiszy. Bo z jednej strony nie chcielibyśmy rozpoczynać budowy bloku podobnego do tego w Stalowej Woli, z którym są problemy, ale z drugiej mamy na Łagiszę zapewniony przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 – tłumaczy szef Tauronu. Jednak warunkiem ich otrzymania jest oddanie bloku do końca 2019 r.

Rozważane jest też przesuniecie wydatków związanych z inwestycjami w segmencie wydobycia w kopalniach Janina i Sobieski ze względu na kupno Brzeszcz (w przejętej od SRK kopalni KW Tauron ma wydać ok. 200 mln zł na inwestycje, z czego większość w tym roku). – Analizujemy możliwość przesunięcia wydatków. Ale mamy też świadomość, że zakładane przez nas podniesienie efektywności tego segmentu w naszej grupie ma ścisły związek ze wzrostem produkcji – zastrzega Nowakowski. Po przejęciu Brzeszcz Tauron nie widzi przesłanek zwiększania udziału węgla w grupie.

Priorytetem pozostanie Jaworzno III o mocy ok. 910 MW. Rentowność produkcji w bloku – jak zaznaczył Nowakowski – będzie uzależniona od rozwiązań systemowych, czyli oczekiwanego przez wytwórców wsparcia w postaci tzw. rynku mocy. Szef Tauronu ocenił, że powinien on zacząć działać najpóźniej w 2020 r., ale jego założenia powinny by znane wkrótce.

Tauron zamierza też doprowadzić do końca inwestycję w Stalowej Woli (połowę udziałów ma PGNiG Termika). Najpierw musi jednak wybrać wykonawcę, który dokończy prace po firmie Abener, która nie dotrzymała terminów. Spółka już zrobiła rezerwę na ponad 180 mln zł na poczet ewentualnych wyższych wydatków na ten projekt.

Mimo sporej straty za 2015 r. Tauron zdecydował się jednak rekomendować wypłatę dywidedy w wys. 10 gr na akcję. Nie wiadomo, jaki podział zysku zaproponują PAK i Enea. Druga ze spółek podała właśnie, że jej strata na poziomie skonsolidowanym za 2015 r. – po dokonanych odpisach – sięgnie 400 mln zł. Z kolei jej lubelska kopalnia Bogdanka będzie prawie 280 mln zł na minusie.

Według Pawła Puchalskiego akcjonariusze kontrolowanego przez Zygmunta Solorza-Żaka ZE PAK raczej nie powinni się spodziewać dywidendy. – Zgodnie z moimi szacunkami po dokonaniu odpisów na kwotę 1,88 mld zł spółka będzie miała po całym roku ok. 1,5 mld zł straty netto – wskazuje Puchalski i zaznacza, że skala przeszacowań znacząco przekroczyła jego oczekiwania w tym zakresie.

W takiej sytuacji – jak zauważa – główny właściciel może nie chcieć pogarszać swojej sytuacji negocjacyjnej ze Skarbem Państwa, z którym prowadzi rozmowy na temat wsparcia systemowego dla elektrowni PAK.

O powołanie tzw. rynku mocy apelują już nie tylko spółki państwowe, ale również prywatne. – Odpisy powinny być już wcześniej. Nie jesteśmy w stanie dłużej malować rzeczywistości na kolor inny, niż jest – tłumaczył Remigiusz Nowakowski, prezes Tauronu, który podał obciążone prawie 5 mld zł odpisu wyniki za 2015 r.

Z powodu zmieniającej się sytuacji rynkowej spółka aktualizuje strategię. – Patrzymy na to, co robią koncerny zachodnie, i w jakimś sensie stanowi to dla nas inspirację. Postaramy się pokazać obszary, które naszym zdaniem będą budować wartość spółki w kolejnych latach – zaznaczył Nowakowski.

Pozostało 82% artykułu
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wspomogła Polskę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę