Nowi wiceministrowie energii

Michał Kurtyka, Andrzej Piotrowski i Wojciech Kowalczyk zostali powołani na stanowiska wiceministrów energii.

Publikacja: 07.01.2016 16:28

Nowi wiceministrowie energii

Foto: Bloomberg

Kurtyka został podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za negocjacje z Unią Europejską np. w zakresie pomocy publicznej dla sektora. Piotrowski ma zajmować się energetyką, a Kowalczyk  – w randze sekretarza stanu w ministerstwie energii będzie pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Kurtyka latach 1998-2000 pracował w zespole ministra Jana Kułakowskiego, głównego negocjatora w rozmowach dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W swojej karierze zajmował się m.in. kształtowaniem polityki przemysłowej, polityki rynku pracy, społecznej i sektorem energetycznym. Jest absolwentem paryskiej szkoły Ecole Polytechnique, kształcącej najwyższą kadrę kierowniczą i administracyjną we Francji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotrowski w 1981 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Był wykładowcą Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 1997 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. strategii Instytutu eGospodarki Centrum im. Adama Smitha gdzie zajmował się mechanizmami rynku i strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej.

Z kolei Kowalczyk trafił do resortu energii z ministerstwa skarbu, gdzie od 16 czerwca 2014 r. był podsekretarzem stanu. W listopadzie 2014 r., ówczesna premier Ewa Kopacz powołała go na stanowisko sekretarza stanu w ówczesnym ministerstwie gospodarki oraz na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Kowalczyk ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, gdzie odpowiadał m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Od lutego 2001 do października 2004 był dyrektorem Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Był też związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie początkowo odpowiadał za pion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011, w randze wiceprezesa BGK, nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia.

Od 2012 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym.

Resortem energii kieruje Krzysztof Tchórzewski. Nowi wiceministrowie dołączyli do pełniącego funkcję sekretarza stanu w ME Grzegorza Tobiszewskiego.

Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę
Elektroenergetyka
Rosjanie zniszczyli największą elektrownię w obwodzie kijowskim. Jest reakcja UE
Elektroenergetyka
Energetyka pozbędzie się węgla, ale stopniowo. Jest stanowisko MAP