PGE i PGNiG chcą kupić ciepłownie od Fortum

Konsorcjum z udziałem m.in. PGE i PGNiG złożyło wstępną, niewiążącą ofertę zakupu od Fortum działalności ciepłowniczej i chłodniczej, prowadzonej w Polsce i krajach bałtyckich.

Publikacja: 27.10.2020 16:18

PGE i PGNiG chcą kupić ciepłownie od Fortum

Foto: Bloomberg

Członkami Konsorcjum są: Polska Grupa Energetyczna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju, a także IFM Investors. Wspólnie będą teraz pracować nad wiążącą ofertą na zakup aktywów od Fortum. Przedmiotem transakcji mają być spółki zależne Fortum Holding, które prowadzą działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce.

Fortum rozpoczęło przegląd swoich aktywów ciepłowniczych w Polsce, krajach bałtyckich i w Järvenpää w Finlandii w lutym 2020 r. Władze fińskiego koncernu informowały wówczas, że w oparciu o wstępną analizę aktywa ciepłownicze oraz systemy chłodu sieciowego w tych lokalizacjach mogłyby się lepiej rozwijać oraz mieć większy potencjał do podnoszenia swojej wartości w ramach innej struktury własnościowej. W 2019 r. łączna sprzedaż ciepła z tych aktywów sięgnęła 5,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej 1,3 TWh, przy łącznym wyniku EBITDA na poziomie około 120 mln euro.

""

Elektrociepłownia Zabrze – otwarta w 2018 r.

energia.rp.pl

W Polsce Fortum dostarcza ciepło sieciowe mieszkańcom pięciu miast (Płocka, Częstochowy, Bytomia, Zabrza oraz Wrocławia) poprzez swoje instalacje albo sieci ciepłownicze. Firma jest również właścicielem dwóch wielopaliwowych elektrociepłowni w Częstochowie i Zabrzu, które zostały oddane do użytku odpowiednio w latach 2010 oraz 2019. W roku 2019 sprzedano 3,3 TWh ciepła oraz 0,6 TWh energii elektrycznej, osiągając wynik EBITDA na poziomie 43 mln euro.

W krajach bałtyckich Fortum również dostarcza ciepło sieciowe mieszkańcom pięciu miast (Tartu, Pärnu, Jełgawa, Daugavpils (Dyneburg) i Kłajpeda). Jest też właścicielem czterech elektrociepłowni  oraz współwłaścicielem jednej (49 proc.), która jeszcze w lutym była w budowie. W 2019 r. sprzedano tam 1,5 TWh ciepła oraz 0,6 TWh energii elektrycznej, osiągając wynik EBITDA na poziomie 66 mln euro, na który złożyły się również subsydia za produkcję energii w oparciu o biopaliwa.

We wszystkich tych lokalizacjach zatrudnionych jest łącznie 530 osób, w tym połowa w Polsce i druga połowa w krajach bałtyckich.

Członkami Konsorcjum są: Polska Grupa Energetyczna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju, a także IFM Investors. Wspólnie będą teraz pracować nad wiążącą ofertą na zakup aktywów od Fortum. Przedmiotem transakcji mają być spółki zależne Fortum Holding, które prowadzą działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce.

Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora
Ciepło
CEZ chce pozbyć się ciepłowni na Śląsku i w Małopolsce. Polski jednak nie opuści
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ciepło
Ciepłownie nie dostają rekompensat za mrożenie cen ciepła