Partner amerykańskiego Westinghouse, firma inżynieryjno-budowlana Bechtel, podpisała memorandum o współpracy z oddziałami japońskiej firmy Toshiba w sprawie współpracy przy dostawie turbin parowych i generatorów dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Toshiba jednocześnie dołączyła do grona amerykańskich i polskich firm organizujących zespół kierowany przez Bechtel i Westinghouse. W lipcu ubiegłego roku Westinghouse ogłosił rozpoczęcie prac inżynieryjno-projektowych (FEED) w ramach programu energetyki jądrowej w Polsce. Westinghouse realizuje wspólnie z Bechtelem FEED, który będzie oparty na technologii AP1000. Prace nad FEED zostaną zweryfikowane jeszcze w tym roku przez polski rząd, jako jeden z elementów przy wyborze partnera jądrowego.

Bechtel ogłosił w kwietniu, że podpisał porozumienia z 12 polskimi firmami dotyczące potencjalnego rozwoju dwóch nowych elektrowni jądrowych w Polsce.

FEED będzie zawierał zarys planu budowy trzech reaktorów AP1000 Westinghouse oraz obiektów pomocniczych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino – wskazanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Ma też zawierać orientacyjny koszt projektu dla trzech bloków jądrowych. Raport ma być gotowy w czerwcu. Pakiet propozycji finansowych zostanie przedstawiony przez administrację USA polskiemu rządowi w sierpniu. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz Polityką Energetycznej Polski do 2040 r., założono, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW.