Orlen startuje ze strategią wodorową

Rada Nadzorcza PKN Orlen zatwierdziła strategię wodorową spółki do 2030 r. Ma ona kosztować 7,4 mld zł. Strategia wodorowa do 2030 r. dotyczy mobilności, rafinerii i petrochemii, badania i rozwój, a także przemysł i energetyka.

Publikacja: 02.02.2022 11:41

Orlen startuje ze strategią wodorową

Foto: pieniadze.rp.pl

W zakresie mobilności Orlen celuje w wodór jako paliwo alternatywne dla sektora transportu oraz operator ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych na obszarze Europy Środkowej. W pierwszej fazie do 2025 r. koncern planuje skoncentrować się na rozwoju rynku B2B. – Przede wszystkim chodzi o komunikację publiczną zapewniającą stałe wolumeny popytu, a następnie rozwój partnerstw w celu utworzenia korytarzy wodorowych dla transportu ciężarowego dalekobieżnego – podkreśla koncern. Ma powstać 10 hubów wodorowych. Strategia zakłada ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru wraz w z logistyką na obszarze Europy Środkowej.

W rafinerii i petrochemii spółka chce realizować proces dekarbonizacji w oparciu o wodór jako główna dźwignia dekarbonizacji grupy. Spółka zamierza skoncentrować się na redukcji emisji CO2 z istniejących instalacji produkcji wodoru w spółce poprzez m.in. realizację przed 2030 r. projektów z zakresu wychwytywania, wykorzystania i /lub magazynowania dwutlenku węgla w wybranych lokalizacjach. Równolegle ma być prowadzona budowa nowych instalacji produkcji wodoru w oparciu o elektrolizę zasilaną OZE oraz instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru.

W zakresie badań i rozwoju planuje skoncentrować się na tworzeniu i promowaniu partnerstw i ekosystemu wodorowego oraz budowie kompetencji wewnętrznych w całym łańcuchu wartości wodoru, wspierających realizowane inicjatywy inwestycyjne.

Wreszcie w segmencie przemysł i energetyka Orlen chce być istotnym dostawcą i odbiorcą wodoru nisko i zeroemisyjnego w ramach Europejskiej Sieci Przesyłu Wodoru. Strategia zakłada budowę nowych mocy wytwórczych wodoru zero i niskoemisyjnego o mocy ok. 540 MW, w tym z wykorzystaniem technologii elektrolizy wody zasilanej OZE oraz instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru.

Oszacowano, że realizacja działań zaplanowanych do 2030 r. strategia będzie wymagała nakładów inwestycyjnych rzędu 7,4 mld zł. Nakłady zostały częściowo uwzględnione w strategii grupy do 2030 r. w ramach filaru inwestowanie w przyszłość. Orlen podkreśla, że środki pochodzące na te inwestycje będą pochodzić także z finansowania zewnętrznego, w tym środków unijnych.

Obecnie Orlen produkuje 340 tys. ton wodoru w skali roku.

W zakresie mobilności Orlen celuje w wodór jako paliwo alternatywne dla sektora transportu oraz operator ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych na obszarze Europy Środkowej. W pierwszej fazie do 2025 r. koncern planuje skoncentrować się na rozwoju rynku B2B. – Przede wszystkim chodzi o komunikację publiczną zapewniającą stałe wolumeny popytu, a następnie rozwój partnerstw w celu utworzenia korytarzy wodorowych dla transportu ciężarowego dalekobieżnego – podkreśla koncern. Ma powstać 10 hubów wodorowych. Strategia zakłada ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru wraz w z logistyką na obszarze Europy Środkowej.

Wodór
Orlen dostał wsparcie z UE na wodorowy projekt
Wodór
MOL uruchamia największy zakład produkcji zielonego wodoru w regionie
energia
Polacy daleko w kolejce po wodór. Poznaliśmy raport PIE
Wodór
Tylko jedna stacja wodorowa w Polsce. Gdzie powstała?
Wodór
Ósma w Polsce dolina wodorowa powstała w Kozienicach